Αδέσμευτη Κίνηση Εκπαιδευτικών (Α.Κ.Ε.) Π.Ε. ΠΕΛΛΑΣ

2020-05-09

Τους τελευταίους μήνες παρακολουθούμε προσπάθειες εργαλειοποίησης της παιδείας με συνεχή επικοινωνιακή διαχείριση και προσπάθειες απόσπασης κοινωνικής συναίνεσης με τελικό στόχο τη στοχοποίηση των εκπαιδευτικών. Η εκπαίδευση είναι αντιμέτωπη με μία πολεμική κατάσταση με βασικό στόχο να πληγεί ο Δημόσιος και Δωρεάν χαρακτήρας της.

Αποκορύφωμα, το Υπουργείο Παιδείας εν μέσω πανδημίας και καραντίνας, επέλεξε να φέρει προς ψήφιση νομοσχέδιο με καταστροφικές διατάξεις για όλη την εκπαίδευση.

Ο πυρήνας του νομοσχεδίου περιλαμβάνει την αλλοίωση του χαρακτήρα της Δημόσιας Δωρεάν Εκπαίδευσης, με τη δραστική μείωση τωνδαπανών και των προσλήψεων εκπαιδευτικού προσωπικού, την αλλοίωση του χαρακτήρα του νηπιαγωγείου, την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολείων, την προσωπική αξιολόγηση - χειραγώγηση των εκπαιδευτικών.

Αυξάνεται ο αριθμός μαθητών ανά τμήμα από 22 στους 26 στα Δημοτικά και στα Νηπιαγωγεία. Επιπλέον, από τα 7/θ Δημοτικά σχολεία και πάνω αυξάνεταιο ελάχιστος αριθμόςμαθητών ανά τμήμα στους 20 και στο νηπιαγωγείο στους 16!με αποτέλεσμα τη μείωση τμημάτων και τις μετακινήσεις μαθητών.

Μειώνονται οι θέσεις εργασίας και οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με τηνανεργία ,τη δραστική μείωση διορισμών- προσλήψεων αναπληρωτών και μόνιμων εκπαιδευτικών.

Στην Πέλλα θα υπάρξουνμειώσεις τμημάτων και πολλοίεκπαιδευτικοί θα κριθούν υπεράριθμοι και πλεονάζονπροσωπικό.

Επιδιώκεται νααλλάξει η ίδια η φιλοσοφία του νηπιαγωγείου, με εισαγωγή ξεχωριστών διδακτικών αντικειμένων και εκπαιδευτικών άλλων ειδικοτήτων, με παράβλεψη των αναλυτικών προγραμμάτωνκαι κόντρα στις απόψεις της πανεπιστημιακής κοινότητας περί διαθεματικότητας και ολιστικής γνώσης.

Εισάγεται η δημιουργία εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας σχολικών μονάδων με την συμμετοχή των συλλόγων γονέων και των δήμων. Εισάγονται ποινές για αναπληρωτές με αποκλεισμό από το δικαίωμα στην εργασία για όσους δεν αποδέχονται τον διορισμό τους.

Επανέρχεται η τιμωρητική προσωπική αξιολόγηση στο πνεύμα του Π.Δ. 152/2013 και η εξωτερική αξιολόγηση-κατηγοριοποίηση των σχολείων και μάλιστα με εμπλοκή των δήμων στον ρόλο του αξιολογητή.

Με το ίδιο νομοσχέδιο επιδιώκεται να θεσμοθετηθεί και ο εκπαιδευτικός «εμπιστοσύνης». Οι υπόλοιποι εκπαιδευτικοί, οι εκπαιδευτικοί της τάξης που χτίζουν σχέσεις εμπιστοσύνης με τους μαθητές καθημερινά προφανώς για το Υπουργείο θα λογίζονται ως εκπαιδευτικοί χαμηλής εμπιστοσύνης!

Συνάδερφοι είναι επιτακτική ανάγκη η διαφύλαξη της Δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης. Άμεση απόσυρση του νομοσχεδίου - έκτρωμα για να μη γυρίσει η δημόσια εκπαίδευση χρόνια πίσω, για να μην οδηγηθούμε στη διάλυση του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Οι Αιρετοί της ΑΚΕ στο ΠΥΣΠΕ ΠΕΛΛΑΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 6932965158

ΠΟΠΗ ΚΟΛΙΝΗ 6972602544