Άμεση και ουσιαστική ενίσχυση των μικρών επιχειρήσεων

2020-05-09

Οι φορείς της αγοράς δικαίως αξιώνουν την άμεση και ουσιαστική ενίσχυση των επιχειρήσεων, όπως και την πιο στοχευμένη και μελετημένη επαναλειτουργία τους.Σύμφωνα με πρόσφατες δηλώσεις των προέδρων του ΕΒΕΑ και της ΓΣΕΒΕΕ:

Με έμφαση επισημαίνουν ότι χρειάζονται άμεσες παρεμβάσεις που θα απομακρύνουν το ορατό σενάριο της παράλυσης της ελληνικής οικονομίας. Παρεμβάσεις, όπως:

--Η ανατροπή της κυβερνητικής επιλογής για «ανοσία της αγέλης» στην οικονομία, η οποία ευνοεί τις μεγάλες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις.

--Η άμεση παροχή ρευστότητας σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, μέσα από ένα πρόγραμμα γενναίων ενισχύσεων και εγγυήσεων για όλους.

--Η στοχευμένη επανέναρξη της οικονομικής δραστηριότητας, με βάση ευρωπαϊκές πρακτικές και τη λήψη των απαραίτητων μέτρων προστασίας της δημόσιας Υγείας.

Ο κ. Μητσοτάκης οφείλει να απεμπλακεί από τις λογικές του ΣΕΒ και να ακούσει την οργανωμένη επιχειρηματικότητα της χώρας.

Παρέμβαση στην Πέλλα