«Ανακρίβειες» της κυβέρνησης της ΝΔ στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2020

2020-05-15

Αποκαλύπτονται «ανακρίβειες» που η κυβέρνηση της ΝΔ «παραδέχεται ότι έχει πει»στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2020.

Ποιες είναι οι ανακρίβειες αυτές;

Καταρχάς, στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2020 που υποβλήθηκε στην Κομισιόν υπάρχει μία πανηγυρική κατάρρευση των όσων αρνητικών έλεγε η ΝΔ για την διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Στο κείμενο αυτό καταγράφεται με σαφήνεια πληθώρα επιτευγμάτων της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

-τη μεγάλη μείωση της ανεργίας,

-τη μείωση της μερικής απασχόλησης έναντι της πλήρους,

-τη σημαντική μείωση της ανεργίας των νέων αλλά και του ποσοστού των νέων εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης, ή κατάρτισης,

-τη μείωση των μακροχρόνια ανέργων,

-την κατά 500.000 μείωση των ατόμων σε κίνδυνο φτώχιας ή κοινωνικού αποκλεισμού, τη μείωση της παιδικής φτώχιας - την ίδια μάλιστα στιγμή που το κατώφλι της φτώχειας (το όριο κάτω από το οποίο ένα άτομο θεωρείται φτωχό) αυξήθηκε - και

-τη μείωση των παιδιών που αντιμετωπίζουν υλικές στερήσεις,

-τη μείωση των εισοδηματικών ανισοτήτων,

-τη μείωση του ποσοστού των ατόμων στις ηλικίες 18-24 που εγκαταλείπουν την εκπαίδευση,

-την αύξηση των αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

-την αύξηση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης

Επιπλέον, στο ίδιο κείμενο, η κυβέρνηση σημειώνει (σελ.9) ότι "το συνολικό δημοσιονομικό κόστος των μέτρων για το 2020 ανέρχεται σε 9,5 δισ. ευρώ, από τα οποία 1,56 δισ. ευρώ αντιστοιχεί σε αναβαλλόμενα έσοδα".

Πού είναι, επομένως, τα 12 και 14 δισ. που έλεγαν;

Στην καλύτερη περίπτωση τα μέτρα είναι κάτω από 8 δισ. (9,5-1,5=8) (δηλαδή 4% του ΑΕΠ). Όμως με μια προσεκτική ματιά βλέπει κανείς ότι στα 8 δισ. έχουν συνυπολογίσει και την επιστρεπτέα προκαταβολή των 2 δισ. Που είναι ακριβώς αυτό που λέει η λέξη: επιστρεπτέα.

Δηλαδή, τα ουσιαστικά μέτρα που έχουν ληφθεί και που δεν προκαλούν χρέη στους πολίτες, σύμφωνα με την παραδοχή της κυβέρνησης, είναι κάτω από 6 δισ. (3% του ΑΕΠ). Αυτό σημαίνει ότι η ΝΔ εμφανίζεται με τρία, τουλάχιστον, πρόσωπα:

ΝΔ στο εσωτερικό 14 δισ.

ΝΔ στο εξωτερικό 9,5 δισ.

ΝΔ στην πραγματικότητα 6 δισ.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΛΛΑ