ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Θ. Τζάκρη: «Και στο φυσικό αέριο, εν μέσω πανδημίας, «οι δουλίτσες» συνεχίζονται κανονικά»

2020-05-09

Με αυθαίρετο τρόπο, παρερμηνεύοντας τη νομοθεσία, η ΡΑΕ αναθέτει την εκμετάλλευση των δικτύων διανομής των Γιαννιτσά στον ίδιο ιδιώτη στον οποίο ανέθεσε την εκμετάλλευση της Έδεσσας.

Η αναθεώρηση του προγράμματος ανάπτυξης της ΔΕΔΑ έδωσε «το «πράσινο φως» στη ΡΑΕ για να προχωρήσει σε αυτήν την αυθαίρετη απόφαση.

Η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Πέλλας κυρία Θεοδώρα Τζάκρη, μετά την αιφνίδια εξέλιξη της απένταξης των Γιαννιτσών από τον Πρόγραμμα Ανάπτυξης Διανομής Δικτύου της ΔΕΔΑ, ενός έργου ενταγμένου στο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, πραγματοποίησε σήμερα νέες συναντήσεις με τον Πρόεδρο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας κ. Νίκο Μπουλαξή και με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΔΑ. ΑΕ κύριο Μ. Τσάκα, οι οποίοι σε σωρεία προηγούμενων συναντήσεων μαζί της την διαβεβαίωναν ότι η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου θα αρχίσει εντός του 2020.

Πιο συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος της ΡΑΕ είπε στην κυρία Τζάκρη κατά την σημερινή της παράσταση- διαμαρτυρία στην ΡΑΕ ότι «η ΡΑΕ επιθυμεί την ταχύτατη αεριοδότηση των πόλεων της Βορείου Ελλάδας με φυσικό αέριο πλην όμως αυτό πρέπει να γίνεται εντός των χρονοδιαγραμμάτων που προβλέπονται από τον νόμο 4001/2011».

Επισημαίνεται όμως εδώ ότι στην παράγραφο 3β του άρθρου 80Γ του ν. 4001/2011, στον οποίο αναφέρεται ο κύριος Μπουλαξής, προβλέπεται ρητά ότι τα έργα απεντάσσονται αν «έχουν παρέλθει 18 μήνες χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη από το χρονοδιάγραμμα που περιέχεται στην Άδεια Διανομής ανάπτυξη του Δικτύου». Με βάση τον προγραμματισμό που έχει καταθέσει η ΔΕΔΑ ΑΕ το έργο των Γιαννιτσών θα ολοκληρωθεί στις 31-12-2023. Από την ημερομηνία αυτή και μετά ξεκινά να μετρά το 18μηνο εντός του οποίου, αν δεν έχουν ολοκληρωθεί τα έργα, η ΡΑΕ έχει δικαίωμα να απεντάξει τα έργα και υπό την προϋπόθεση ότι κάποιος τρίτος έχει υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση Άδειας Διανομής για την ανάπτυξη Δικτύου στην εν λόγω περιοχή.

Σύμφωνα με τον κ. Μπουλαξή «Η απένταξη του συγκεκριμένου έργου των Γιαννιτσών από τον Προγραμματισμό της ΔΕΔΑ έγινε εξαιτίας του γεγονότος ότι η ΔΕΔΑ τον Φλεβάρη του τρέχοντος έτους, αναθεώρησε τον αρχικό σχεδιασμό της, βάσει του οποίου τα πρώτα 10 χιλιόμετρα δικτύου εντός της πόλεως των Γιαννιτσών προβλέπονταν να ολοκληρωθούν στις 31-7-2021, ενώ στον αρχικό σχεδιασμό του έργου προβλέπονταν να έχουν ολοκληρωθεί στις 31-12-2019, δηλαδή μετέθεσε τον χρόνο κατασκευής των πρώτων 10 χιλιομέτρων κατά 19 μήνες από τον αρχικό προγραμματισμό ολοκλήρωσης της πρώτης φάσης, χωρίς να αιτιολογείται αυτό από κάποιον λόγο ανωτέρας βίας»

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το έργο στην πραγματικότητα δε χωρίζεται σε «φάσεις». Είναι ενιαίο και προβλέπει τριετή περίοδο ολοκλήρωσης των κατασκευών στις 31-12-2023. Κατά συνέπεια, η ρητή πρόβλεψη του νόμου για απένταξη του έργου μετά την συμπλήρωση 18μήνου, αναφέρεται στην ολοκλήρωση του συνόλου του έργου, και όχι όπως αυθαίρετα ερμηνεύεται από την ΡΑΕ ως «ολοκλήρωση της πρώτης φάσης του έργου». Ο κύριος Μπουλαξής, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι το νέο πρόγραμμα που κατατέθηκε από τη ΔΕΔΑ ΑΕ, όλως τυχαίως τον Φλεβάρη, μεταφέρει κατά 19 μήνες την ολοκλήρωση των κατασκευών που έληγαν στις 31-12-2019, όρισε αυθαίρετα την περίοδο αυτή ως «φάση» και απένταξε το έργο προληπτικά από τον Απρίλιο 2020, δηλαδή πριν καν ξεκινήσει η υλοποίησή του!!!

Ο κύριος Μπουλαξής επιβεβαίωσε μάλιστα στην κυρία Τζάκρη ότι «για το συγκεκριμένο έργο έχει κατατεθεί στην ΡΑΕ αίτηση για αδειοδότηση διανομής και διαχείρισης δικτύου φυσικού αερίου από ιδιωτική εταιρεία κατασκευής δικτύων φυσικού αερίου, η αδειοδότηση της οποίας τώρα πλέον μπορεί να προχωρήσει κανονικά μετά την απένταξη του έργου των Γιαννιτσών από το Πρόγραμμα της ΔΕΔΑ Α.Ε.» και μάλιστα η συγκεκριμένη ιδιωτική εταιρεία είναι η ίδια που έχει αδειοδοτηθεί πρόσφατα από την ΡΑΕ και για την διαχείριση δικτύου και διανομή φυσικού αερίου και στην πόλη της Έδεσσας και ότι μπορεί να βάλει το συγκεκριμένο έργο των Γιανντσών και στο ΕΣΠΑ (που είναι ήδη ενταγμένο).

Ο κύριος Μπουλαξής κατέληξε λέγοντας ότι η συγκεκριμένη απόφαση της ΡΑΕ μπορεί να αναθεωρηθεί μόνο εάν η ΔΕΔΑ ΑΕ αναθεωρήσει τον προγραμματισμό της ως προς την υλοποίηση της πρώτης φάσης του έργου»

Στην συνέχεια η κυρία Τζάκρη συναντήθηκε και με τον Διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΔΑ ΑΕ. κ. Μ. Τσάκα ο οποίος είπε στην κυρία Τζάκρη ότι «το έργο των Γιαννιτσών το οποίο είχε ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και είχε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση και από την ΕΤΕΠ απεντάχθηκε εξαιτίας της αυθαίρετης ερμηνείας από την ΡΑΕ «του 18μήνου από την ολοκλήρωση του έργου» που προβλέπεται από την παρ.3β του άρθρου 80Γ του νόμου 4001/2011, όπως ισχύει σήμερα. Η ΡΑΕ υιοθέτησε αυθαίρετα την άποψη ότι η «ολοκλήρωση του έργου» στην οποία αναφέρεται η συγκεκριμένη διάταξη δεν είναι η ολοκλήρωση του συνόλου του έργου, αλλά ο πρώτος χρόνος κατασκευής του έργου, βάσει του αρχικού προγραμματισμού και πιο συγκεκριμένα η εγκατάσταση των 10 πρώτων χιλιομέτρων δικτύου εντός της πόλης των Γιαννιτσών

Επιβεβαίωσε ότι έχει κατατεθεί από την ΔΕΔΑ Α.Ε στις αρχές του Φλεβάρη νέος προγραμματισμός βάσει του οποίου τα πρώτα 10 χιλιόμετρα δικτύου εντός της πόλης των Γιαννιτσών προβλέπεται να ολοκληρωθούν στις 31-7-2021, αντί της αρχικά προβλεπόμενης 31ης-12-2019, δηλαδή με μετάθεση 19 μηνών σε σχέση με τον αρχικό προγραμματισμό και για τον λόγο αυτόν η ΡΑΕ απένταξε όλο το έργο.

Ενημέρωσε μάλιστα την κυρία Τζάκρη ότι εάν η ΡΑΕ δεν αλλάξει την απόφασή της θα προσβάλει μεν την απόφαση, αλλά και οι ιδιώτες μπορούν να κάνουν τα ίδια έργα και να τα εντάσουν και στο ΕΣΠΑ.

Επιβεβαίωσε επίσης ότι για το συγκεκριμένο έργο έχει υποβληθεί αίτηση για έκδοση άδειας διανομής και διαχείρισης φυσικού αερίου από ιδιωτική εταιρεία, η οποία μάλιστα αδειοδοτήθηκε πρόσφατα από την ΡΑΕ και για την διαχείριση και διανομή του δικτύου φυσικού αερίου και στην πόλη της Έδεσσας, με κίνδυνο μάλιστα τα τιμολόγια αερίου στα Γιαννιτσά να είναι υψηλότερα από τα αντίστοιχα που θα πληρώνουν οι πολίτες στις υπόλοιπες πόλεις της Κεντρικής Μακεδονίας, αφού το κόστος κατασκευής του δικτύου διανομής θα επιμερίζεται μόνο σε αυτούς και όχι σε όλους τους καταναλωτές που είναι συνδεδεμένοι σε επίπεδο Περιφέρειας.

Η κυρία Τζάκρη μετά το τέλος των συναντήσεων έκανε την εξής δήλωση «Επικαλούμενοι αστειότητες ως δικαιολογίες οι κύριοι Ν. Μπουλαξής και Μ.Τσάκας πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΡΑΕ και της ΔΕΔΑ ΑΕ αντίστοιχα μου απάντησαν σήμερα σε νέες συναντήσεις που πραγματοποίησα μαζί τους ότι απεντάσσουν το έργο της υλοποίησης του δικτύου φυσικού αερίου στα Γιαννιτσά ανοίγοντας ουσιαστικά διάπλατα το δρόμο για την φωτογραφική παραχώρηση του υπέρ του ενός και μοναδικού ιδιώτη που έχει ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον.

Να υποθέσω ότι αποτελεί τον εκλεκτό της κυβέρνησης καθώς όλα δείχνουν προς αυτήν την κατεύθυνση;

Όταν ένα ώριμο και πλήρως χρηματοδοτημένο έργο απεντάσσεται και μόνος προφανής ωφελούμενος είναι ένας ιδιώτης και μετατρέπεται από δημόσιο σε ιδιωτικού ενδιαφέροντος τότε ζούμε τις ένδοξες μέρες του νεοφιλελευθερισμού. Με όλες αυτές «τις δουλίτσες» η κυβέρνηση φιλοτεχνεί το μεγάλο πορτραίτο της ως ιδιωτικό κράτος Μητσοτάκη.

Με αυτούς τους όρους θα επανεκκινήσει η Εθνική Οικονομία μετά την πανδημία;»