Επαναλειτουργία ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Έδεσσας

2020-05-05

Ξεκινάει η λειτουργία των ανοιχτών αθλητικών εγκαταστάσεων με περιορισμούς, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Αθλητισμού.

Συγκεκριμένα:

Στο Δημοτικό Στάδιο Έδεσσας θα επιτρέπεται η ταυτόχρονη άθληση δεκατεσσάρων (14) ατόμων χωρίς δυνατότητα χρήσης βοηθητικών χώρων. Θα χρησιμοποιείται η είσοδος που βρίσκεται από την πλευρά της Αγίας Σκέπης και θα γίνεται καταγραφή και θερμομέτρηση. Η άθληση για τον κάθε αθλούμενο θα έχει μέγιστη διάρκεια μιάμιση ώρα.

Στο Αθλητικό Κέντρο Πασά Τσαΐρ θα επιτρέπεται η ταυτόχρονη άθληση τριάντα (30) ατόμων, με μέγιστο αριθμό αθλούμενων στα γήπεδα τένις οκτώ (8) άτομα. Στην είσοδο του Αθλητικού Κέντρου θα γίνεται καταγραφή και θερμομέτρηση, ενώ η άθληση για τον κάθε αθλούμενο θα έχει μέγιστη διάρκεια μιάμιση ώρα.

Η χρήση για το κοινό των ανωτέρω εγκαταστάσεων θα είναι 7:00 έως 14:00 και 20:00 έως 22:00.

Τα γήπεδα ποδοσφαίρου και μπάσκετ θα παραμείνουν κλειστά σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις.

Τα παραπάνω ισχύουν μέχρι την έκδοση νεώτερης ΚΥΑ.

Παρέμβαση στην Πέλλα.