Έργα και ημέρες της Χούντας

2020-05-02

Για να μην ξεχνάμε: Λίγο πριν πέσει η Χούντα, με το Νομοθετικό Διάταγμα 128/14-9-1973 καθιέρωσαν ισόβια σύνταξη προσώπων που διετέλεσαν Πρωθυπουργοί ακόμα κι αν είχαν διατελέσει μόνο για ένα τρίμηνο σ΄ αυτή τη θέση. Το ίδιο ευεργέτημα προβλεπόταν και για όσους άσκησαν καθήκοντα υπουργών και υφυπουργών επί μια διετία τουλάχιστον. Ωραίοι! Φρόντιζαν για τα γεράματά τους ...

Για να μην ξεχνάμε: Η Χούντα 20 μέρες μετά το πραξικόπημα με τον αναγκαστικό νόμο 5/1967 (φεκ 10-5-1967) διπλασίασε τις αποδοχές του "Πρωθυπουργού" και των "Υπουργών" της. Έτσι επιβράβευσαν οι "τίμιοι" Έλληνες αξιωματικοί τον εαυτό τους. Οι σωτήρες του Έθνους ...

Ιγνάτης Καραπαναγιώτης