Ερώτηση της Θεοδώρας Τζάκρη προς τον Υπουργό Οικονομικών για τη λήψη μέτρων στήριξης μικρών επιχειρήσεων

2020-04-28

Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών για τη λήψη μέτρων στήριξης μικρών επιχειρήσεων κατέθεσε η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Θεοδώρα Τζάκρη.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει πως με τροπολογία που ψηφίστηκε και αφορά στα ενοίκια των φοιτητών, διευρύνεται - και ορθώς- η «έκπτωση» του 40% του ενοικίου και για τους φοιτητές, οι οποίοι σπουδάζουν μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους και οι γονείς τους βρίσκονται σε αναστολή σύμβασης εξαιτίας των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ωστόσο, όπως τονίζει η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο πρόβλημα των εργαζομένων που είναι σε αναστολή σύμβασης, αντιμετωπίζουν και οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων (μέχρι 5 εργαζόμενους) που υπάγονται σε κάποιον από τους ΚΑΔ που το Κράτος έχει διατάξει τη διακοπή λειτουργίας τους. Το Υπουργείο πρέπει να επανεξετάσει το θέμα και να φέρει νέα ρύθμιση που να αφορά τους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων που η λειτουργία της επιχείρησής τους έχει διακοπεί υποχρεωτικά από το κράτος και οι οποίοι επιβαρύνονται επίσης με ενοίκια των παιδιών τους που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας της οικογένειας, ως ένα πρόσθετο μέτρο στήριξης των επιχειρήσεων αυτών.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ρωτά τον Υπουργό:

-Με ποιό σκεπτικό εξαιρέθηκαν από τη ρύθμιση για την έκπτωση του 40% του ενοικίου για τους φοιτητές οι ιδιοκτήτες των μικρών επιχειρήσεων (μέχρι 5 εργαζόμενους) που λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας το κορωνοϊού έχει διακοπεί υποχρεωτικά η λειτουργία των επιχειρήσεών τους;

-Προτίθεται το Υπουργείο Οικονομικών να φέρει νέα στη ρύθμιση που να αφορά τους ιδιοκτήτες των μικρών ατομικών επιχειρήσεων που απασχολούν μέχρι 5 εργαζόμενους, που παραμένουν κλειστές λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, ως ένα πρόσθετο πλην όμως αναγκαίο μέτρο στήριξης αυτών;

-Προτίθεται το Υπουργείο Οικονομικών να προβεί στην αποδοχή της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για την ενίσχυση των επιχειρήσεων με 3 δις ευρώ (μέτρο μη επιστρεπτέας προκαταβολής);

-Σε περίπτωση που το Υπουργείο Οικονομικών δεν προτίθεται να προβεί στην αποδοχή της παραπάνω πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ, προτίθεται να προχωρήσει στην τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ώστε να περιλάβει στη ρύθμιση της επιστρεπτέας προκαταβολής φόρου τις μικρές ατομικές επιχειρήσεις (αυτοαπασχολούμενους) που δεν απασχολούν υπαλλήλους και παραμένουν κλειστές λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοιού;

ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: Τον Υπουργό Οικονομικών

Θέμα: «Μέτρα στήριξης μικρών επιχειρήσεων»

Κατά την επικύρωση από την Ολομέλεια της Βουλής, στη συνεδρίαση της 24ης-4-2020, της από 30.3.2020 ΠΝΠ με τίτλο "Μέτρα αντιμετώπισης της Πανδημίας του κορωνοϊού COVID 19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις", κατατέθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών και ψηφίστηκε νέα τροπολογία που αφορά στα ενοίκια των φοιτητών. Με την τροπολογία αυτή διευρύνεται - και ορθώς- η «έκπτωση» του 40% του ενοικίου και για τους φοιτητές, οι οποίοι σπουδάζουν μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας τους και οι γονείς τους βρίσκονται σε αναστολή σύμβασης εξαιτίας των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού.

Ωστόσο, το ίδιο πρόβλημα των εργαζομένων που είναι σε αναστολή σύμβασης, αντιμετωπίζουν και οι ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων (μέχρι 5 εργαζόμενους) που υπάγονται σε κάποιον από τους ΚΑΔ που το Κράτος έχει διατάξει τη διακοπή λειτουργίας τους.
Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένο ότι η σχετική τροπολογία ψηφίστηκε ήδη, και για λόγους αναλογικότητας, το Υπουργείο πρέπει να επανεξετάσει το θέμα και να φέρει νέα ρύθμιση που να αφορά τους ιδιοκτήτες μικρών επιχειρήσεων (που απασχολούν μέχρι 5 εργαζόμενους) που η λειτουργία της επιχείρησής τους έχει διακοπεί υποχρεωτικά από το κράτος και οι οποίοι επιβαρύνονται επίσης με ενοίκια των παιδιών τους που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας της οικογένειας, ως ένα πρόσθετο μέτρο στήριξης των επιχειρήσεων αυτών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει καταθέσει ήδη κοστολογημένη πρόταση ώστε να δοθούν άμεσα 3 δις ευρώ για την ενίσχυση των επιχειρήσεων με τη μορφή της μη επιστρεπτέας προκαταβολής.
Σε περίπτωση που δεν προτίθεσθε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της παραπάνω πρότασης που έχει καταθέσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αναγκαία κρίνεται η τροποποίηση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, ώστε στο μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής φόρου να ενταχθούν άμεσα και οι μικρές ατομικές επιχειρήσεις (αυτοαπασχολούμενοι) που δεν απασχολούν υπαλλήλους.


Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Με ποιό σκεπτικό εξαιρέθηκαν από τη ρύθμιση για την έκπτωση του 40% του ενοικίου για τους φοιτητές οι ιδιοκτήτες των μικρών επιχειρήσεων (μέχρι 5 εργαζόμενους) που λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας το κορωνοϊού έχει διακοπεί υποχρεωτικά η λειτουργία των επιχειρήσεών τους;
2. Προτίθεται το Υπουργείο Οικονομικών να φέρει νέα στη ρύθμιση που να αφορά τους ιδιοκτήτες των μικρών ατομικών επιχειρήσεων που απασχολούν μέχρι 5 εργαζόμενους, που παραμένουν κλειστές λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού, ως ένα πρόσθετο πλην όμως αναγκαίο μέτρο στήριξης αυτών;
3. Προτίθεται το Υπουργείο Οικονομικών να προβεί στην αποδοχή της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για την ενίσχυση των επιχειρήσεων με 3 δις ευρώ (μέτρο μη επιστρεπτέας προκαταβολής);
4. Σε περίπτωση που το Υπουργείο Οικονομικών δεν προτίθεται να προβεί στην αποδοχή της παραπάνω πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ, προτίθεται να προχωρήσει στην τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης ώστε να περιλάβει στη ρύθμιση της επιστρεπτέας προκαταβολής φόρου τις μικρές ατομικές επιχειρήσεις (αυτοαπασχολούμενους) που δεν απασχολούν υπαλλήλους και παραμένουν κλειστές λόγω των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοιού;


Η ερωτώσα βουλευτής
Τζάκρη Θεοδώρα