«Η πλειοψηφία των μικρών οικογενειακών τουριστικών καταλυμάτων αποκλείονται από το πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ για την επανεκκίνηση της τουριστικής δραστηριότητας τους»

2021-06-10

Μικρά τουριστικά καταλύματα που κατά κύριο λόγο είναι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις, αποκλείονται από το Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2021 - 2027, εξαιτίας του κριτήριου της απασχόλησης που απαιτεί «τουλάχιστον ένα εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή δυο εργαζόμενους μερικής απασχόλησης με σχέση εξαρτημένης εργασίας κατά την 1η Αυγούστου 2020 ή κατά την 28η Οκτωβρίου 2020 ή κατά την 1η Μαΐου 2021», ημερομηνίες κατά τις οποίες ήταν κλειστά λόγω lockdown. Επειδή αυτός ο αποκλεισμός θα έχει σαν αποτέλεσμα οι μικρές αυτές οικογενειακές επιχειρήσεις να μην μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τα λειτουργικά τους έξοδα για την επανεκκίνηση της δραστηριότητάς τους μετά από ένα χρόνο και πλέον χρόνο που ήταν κλειστά λόγω των περιοριστικών όρων που είχαν επιβληθεί εξαιτίας της πανδημίας covid-19, η κ. Θεοδώρα Τζάκρη μαζί με 35 ακόμα βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπέβαλαν Ερώτηση προς τον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία τον ρωτούν για τις προθέσεις του:

  • να επανεξετάσει το κριτήριο της απασχόλησης του προσωπικού προκειμένου να ενταχθεί στο Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ του ΕΣΠΑ 2021-27 το σύνολο των μικρομεσαίων τουριστικών καταλυμάτων που κατά κύριο λόγο πρόκειται για μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και
  • να αυξήσει το ποσοστό ενίσχυσης στο 20% του κύκλου εργασιών του 2019 αντί του 5% που προβλέπεται, προκειμένου η ενίσχυση να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες επαναλειτουργίας των μικρών αυτών οικογενειακών τουριστικών καταλυμάτων.