Η στήριξη της εθνικής υγειονομικής στρατηγικής και στην επόμενη περίοδο, δεν συνεπάγεται ανοχή ή συναίνεση στις παραλείψεις, τις αγκυλώσεις , τα λάθη ή τις καταχρηστικές συμπεριφορές της κυβέρνησης

2020-05-14

Στη νέα φάση της σταδιακής υποχώρησης του lock down αρχίζουν τα δύσκολα για την κοινωνία και την κυβέρνηση. Δεν έχουμε τελειώσει με την πανδημία, η οικονομία και η κοινωνία πρέπει να επαναλειτουργήσουν αλλά με ειδικές συνθήκες, χρειάζεται να επινοήσουμε νέους τρόπους ατομικής και κοινωνικής συμπεριφοράς , να εφαρμοστεί αυστηρά ο «υγειονομικός οδικός χάρτης» που θα εισηγηθούν στην Πολιτεία οι ειδικοί, να διατηρήσουμε το κλίμα συμμόρφωσης και συναίνεσης των πολιτών που είναι κρίσιμος όρος για τη Δημόσια Υγεία και σε καμιά περίπτωση να μην επιτρέψουμε στην κυβέρνηση να διολισθήσει- όπως το συνηθίζει- σε αυταρχικές κινήσεις, σε «επιλεκτική ευαισθησία» στους ελέγχους , στο φόβο των προστίμων, στην κουλτούρα της επιβολής και της επιτήρησης που θέτει σε διακινδύνευση τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει στη «γραμμή» της στήριξης και μη αμφισβήτησης των ειδικών, του ελέγχου της κυβέρνησης για τους χειρισμούς , τις ανεπάρκειες και τις ιδιοτέλειές της , της διεκδίκησης μέτρων προστασίας της Υγείας , της Οικονομίας , της Εργασίας και της Κοινωνίας και της κατάθεσης εναλλακτικών προτάσεων για την έξοδο από την κρίση . Η στήριξη της εθνικής υγειονομικής στρατηγικής και στην επόμενη περίοδο, δεν συνεπάγεται ανοχή ή συναίνεση στις παραλείψεις, τις αγκυλώσεις , τα λάθη ή τις καταχρηστικές συμπεριφορές της κυβέρνησης. Στο πλαίσιο του προγράμματος «μένουμε όρθιοι» που ανακοίνωσε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, θα προχωρήσουμε άμεσα στην ιεράρχηση και εξειδίκευση των προτεραιοτήτων για μια συνολική αναδιοργάνωση του ΕΣΥ και των υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας της χώρας.

Από την Ομιλία Α.Ξανθού στην Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων ( 13/5/2020)