Η βιομηχανία Παν. Π. Κρυσταλλίδης ΣΚΟ ΑΕ ζητά εποχιακό προσωπικό

2020-06-07

Η βιομηχανία Παν. Π. Κρυσταλλίδης ΣΚΟ ΑΕ, στο 6ο χλμ Σκύδρας - Αριδαίας, ζητάει εποχιακό προσωπικό για την καλοκαιρινή περίοδο από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο 2020. 
Οι εγγραφές θα γίνονται στα γραφεία μας καθημερινά από τις 10:00-16:00 προσκομίζοντας τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
1. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατήριο και άδεια διαμονής.
2. Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ ή εκκαθαριστικό σημείωμα.
3. Απογραφικό δελτίο από το ΙΚΑ.
4.Βιβλιάριο ασθενείας.
5. AMKA
6. Αριθμό λογαριασμού μισθοδοσίας στην APLHA BANK.
7. Όσοι είναι άμεσα ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.
8. Πιστοποιητικό Υγείας 
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στα τηλέφωνα : 23810 82902 /82903/82904 FAX: 2381082901
ΠΗΓΗ ΚΑΡΑΤΖΟVA.COM