«Μαύρες» προβλέψεις για πάνω από 1,7 εκατ. εργαζομένους

2020-05-29

Ειδική έκθεση-σοκ του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας - Εκτίμηση για τουλάχιστον 390.000 ανέργους μέσα στο 2020

Μεγάλο πλήγμα αναμένεται να δεχθεί η ελληνική οικονομία το 2020, κάτι το οποίο επιβεβαιώνει και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, αναφέροντας ότι πάνω από 1,7 εκατ. εργαζόμενοι θα επηρεαστούν από την οικονομική κρίση. Ως φαίνεται, οι ισχυροί κλυδωνισμοί στην απασχόληση θα επιφέρουν μείωση του εθνικού εισοδήματος και της κατανάλωσης και θα προκαλέσουν αλυσιδωτές παρενέργειες στην οικονομική δραστηριότητα πλήττοντας κυρίως κλάδους όπως οι μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις, ο τουρισμός και η εστίαση.

«Μαύρες» είναι οι προβλέψεις του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας για το πλήγμα του κορωνοϊού στην αγορά εργασίας, καθώς σε ειδική μελέτη για τις επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης στην ελληνική οικονομία επισημαίνεται ότι ο συνολικός αριθμός των απασχολούμενων που θα επηρεαστούν άμεσα η έμμεσα ανέρχεται σε 1.729.200.

«Μπαράζ» απολύσεων και εκ περιτροπής εργασία

Στη μελέτη γίνεται λόγος για φαύλο κύκλο οικονομικής δραστηριότητας - απασχόλησης - εισοδήματος - ζήτησης - οικονομικής δραστηριότητας

Μάλιστα το Οικονομικό Επιμελητήρια καθίσταται... μάντης απολύσεων. Όπως αναφέρει, στη νέα πραγματικότητα, οι επιχειρήσεις θα χρειάζονται λιγότερο προσωπικό για να εξυπηρετήσουν τον περιορισμένο αριθμό πελατών. Κατά συνέπεια, θα μειώσουν τον αριθμό των εργαζομένων τους και θα απολύσουν προσωπικό, αφού δεν θα έχουν τον κύκλο εργασιών που είχαν. Η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας, ειδικά στις επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού, των μεταφορών, του θεάματος και των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, θα είναι ιδιαίτερα έντονη μέχρι και τον χειμώνα.

Εκτός από τις άμεσα διαφαινόμενες επιπτώσεις στη μείωση της οικονομικής δραστηριότητας και της απασχόλησης, υπάρχουν και οι έμμεσες επιπτώσεις στην αγορά εργασίας, με αλλαγές που αφορούν τον τρόπο εργασίας (εκ περιτροπής, εργασία από το σπίτι, αύξηση της μερικής απασχόλησης) αλλά και το είδος των εργασιακών σχέσεων των εργαζομένων. Υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις για την αύξηση της ανασφάλιστης εργασίας που θα αφορά άτομα που εργάζονται από το σπίτι και οι έλεγχοι από την Επιθεώρηση Εργασίας καθίστανται δυσκολότεροι έως και αδύνατοι. Η αλλαγή των εργασιακών σχέσεων θα συμπαρασύρει και το ύψος των μισθών και άλλων παροχών.

Οι κλάδοι

Οι επιπτώσεις από την πανδημία επηρεάζουν άμεσα τους απασχολούμενους στο «Χονδρικό και Λιανικό εμπόριο» και στις «Δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης» (1.089,4 χιλ. άτομα). Επιπρόσθετα επηρεάζονται άμεσα 204,8 χιλ. άτομα στον κλάδο των «Μεταφορών και Αποθήκευσης» και 55,5 χιλ. άτομα στον κλάδο «Τέχνες, Διασκέδαση και Ψυχαγωγία». Έμμεσες επιπτώσεις από την πανδημία αφορούν σε μεγάλο βαθμό τον κλάδο της «Μεταποίησης» (379,9 χιλ. άτομα).

Σύμφωνα πάντα με την ειδική έκθεση του Επιμελητηρίου, αν υποτεθεί ότι το 25% των απασχολουμένων στην παροχή υπηρεσιών και πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές απολύονται (231,8 χιλ. άτομα), το 15% από αυτούς που ασκούν επιστημονικά και καλλιτεχνικά επαγγέλματα (68,2 χιλ. άτομα), το 20% από αυτούς που εργάζονται ως υπάλληλοι γραφείου (90,9 χιλ. άτομα), τότε ο αριθμός των ανέργων αναμένεται να αυξηθεί κατά 390,9 χιλ. άτομα.

Ο αριθμός των απολυμένων από επιχειρήσεις κλάδων που η δραστηριότητά τους πλήττεται θα έχει ως αποτέλεσμα τη συνολική μείωση του εθνικού εισοδήματος και κατ΄ επέκταση μείωση της ζήτησης για αγαθά και υπηρεσίες και της αντίστοιχης προσφοράς αγαθών και υπηρεσιών.

Αύξηση στα κόκκινα δάνεια

Με βάση τα δεδομένα της περιόδου 2009-2018, αν η ύφεση είναι 5%, τότε ο λόγος των μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) θα αυξηθεί κατά 6 μονάδες περίπου και τα κόκκινα δάνεια θα φτάσουν τα 10 δισ. ευρώ, ενώ, εάν η ύφεση είναι 10%, ο λόγος των ΜΕΔ θα αυξηθεί κατά 10 μονάδες και τα κόκκινα δάνεια θα φτάσουν τα 16,8 δισ. ευρώ.

Ο κλάδος των ξενοδοχείων και της εστίασης, ο δανεισμός του οποίου ανέρχεται στα 7,5 δισ. ευρώ, αναμένεται να δεχθεί ισχυρό πλήγμα και, σύμφωνα με την ανάλυση του ΟΕΕ, μια ρεαλιστική εκτίμηση είναι ότι το 40-50% αυτών των δανείων μπορεί να σταματήσει να αποπληρώνεται, αυξάνοντας αντίστοιχα το απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Αν και οι ελληνικές τράπεζες, υπό την στήριξη και των μέτρων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, δεν θα αντιμετωπίσουν προβλήματα ρευστότητας, εξακολουθούν, όπως επισημαίνει το ΟΕΕ, να είναι ιδιαίτερα ευάλωτες, όσον αφορά στους δείκτες φερεγγυότητας, καθώς τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια θα αυξηθούν και τα οικονομικά αποτελέσματα των τραπεζών θα επιδεινωθούν. Με δεδομένο ότι η καθαρή θέση των τραπεζών αποτελείται ως επί το πλείστον από αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις και εφόσον η χρήση του 2020 κλείσει με ζημιές, οι τράπεζες θα χρειαστεί να καταφύγουν σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, ενεργοποιώντας την πιθανότητα συμμετοχής του Δημοσίου στη μετοχική τους σύνθεση.

Πηγή Αυγή