Μειώσεις μισθών κατά 20% στον ιδιωτικό τομέα με τις εξαγγελίες Μητσοτάκη

2020-05-23
Σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε η κυβέρνηση, ο εργοδότης θα μπορεί να μειώνει τον χρόνο εργασίας του εργαζομένου πλήρους απασχόλησης έως και 50%.
Το κράτος θα αναπληρώνει το μισθό του «κατά 60% του εισοδήματος του εργαζομένου για τον χρόνο που ο εργαζόμενος δεν θα εργάζεται».
Αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος που αμοίβεται, για παράδειγμα, με 1.000 ευρώ τον μήνα, αν εργαστεί τον μισό μήνα, θα λάβει από τον εργοδότη 500 ευρώ και από το κράτος το 60% των υπόλοιπων 500 ευρώ, δηλαδή 300 ευρώ.
Επομένως, ο εργαζόμενος αυτός θα λάβει μηνιαίο μισθό 800 ευρώ αντί για 1.000 ευρώ, δηλαδή θα υποστεί μείωση κατά 20%. Τόσο απλά!