«Μύλος» με την καταβολή της αποζημίωσης των 600 ευρώ στους δικηγόρους

2020-05-04

Όπως προκύπτει από επιστολή της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση, παρουσιάστηκαν σημαντικά προβλήματα κατά την καταβολή του ποσού των 600 ευρώ, όπως μεταξύ άλλων η μη καταβολή του ποσού σε δικαιούχους, η καταβολή μικρότερου, ή σε ορισμένες περιπτώσεις και μεγαλύτερου ποσού.

Ο πρόεδρος της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος ζητά από τον Γιάννη Βρούτση να επιλυθούν άμεσα τα προβλήματα αυτά, ώστε ο κάθε δικαιούχος να λάβει το ποσό που πραγματικά δικαιούται.

Το πλήρες κείμενο της επιστολής του Προέδρου της Ολομέλειας των Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, έχει ως εξής:

Αξιότιμε Κύριε Υπουργέ,

Σας γνωρίζουμε ότι, κατά την καταβολή του ποσού των 600 ευρώ, που χορηγήθηκε στους επιστημονικούς κλάδους, μετά την κυβερνητική απόφαση για κατάργηση του προγράμματος «τηλεκατάρτισης» επιστημόνων, και σε αναπλήρωση του ποσού της σχετικής επιταγής, παρουσιάστηκαν αρκετά προβλήματα.

Μεταξύ άλλων, παρατηρήθηκε η μη καταβολή του ποσού αυτού σε συναδέλφους, η καταβολή μικρότερου ποσού ή ακόμη και η καταβολή μεγαλύτερου ποσού.

Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε να επιληφθείτε άμεσα για την επίλυση των προβλημάτων, που ανέκυψαν, ώστε ο κάθε δικαιούχος να λάβει το ποσό που πραγματικά δικαιούται.

Πηγή Documento