Νέα στατιστικά στοιχεία που δείχνουν μείωση των θέσεων εργασίας και αύξηση των ελαστικών μορφών εργασίας!

2020-05-10

Τα στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος "ΕΡΓΑΝΗ" έδειξαν τον χειρότερο Απρίλιο όλων των εποχών (πάνω από 100.000 λιγότερες θέσεις εργασίας σε σχέση με τον Απρίλιο 2019), μετά τον χειρότερο Μάρτιο όλων των εποχών στην αγορά εργασίας. Οι δύο τελευταίοι μήνες είναι χειρότεροι ακόμα και από τους αντίστοιχους μήνες του ζενίθ της ύφεσης τα έτη 2011-2012.

Επιπλέον, τριπλασιάστηκαν οι δυσμενείς μετατροπές των συμβάσεων εργασίας από πλήρη σε μερική και εκ περιτροπής απασχόληση.

Τα στοιχεία αυτά έρχονται να συμπληρώσουν τις εξαιρετικά δυσοίωνες προβλέψεις για την ύφεση και την απασχόληση. Οι οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες των κυβερνητικών επιλογών ξεκίνησαν με θόρυβο. Το παράθυρο ευκαιρίας για να προλάβουμε την όξυνση της κρίσης κλείνει.

Παρέμβαση στην Πέλλα.