Νέο πλάνο τηλεργασίας και εκ περιτροπής εργασίας στο δημόσιο

2020-05-09

Επανακαθορίζεται το εργασιακό πρόγραμμα των υπαλλήλων στο δημόσιο τομέα, από την ερχόμενη Δευτέρα αλλά διατηρούνται οι οδηγίες για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη στέλνει σήμα για σταδιακή επάνοδο στην «κανονικότητα» σε υπουργεία, δήμους και περιφέρειες χωρίς όμως να αίρει τις ρυθμίσεις για την τηλεργασία που συνεχίζεται για το 30% των δημοσίων υπαλλήλων, ενώ αναπροσαρμόζεται το σύστημα εκ περιτροπής εργασίας.

Μάλιστα είναι αξιοσημείωτο ότι οι κυβερνητικοί επιτελείς αφήνουν ανοιχτό το «παράθυρο» να περιληφθούν αργότερα στο πρόγραμμα της εκ περιτροπής εργασίας και οι υπάλληλοι που οι άδειές τους είναι εν ισχύ. Όπως χαρακτηριστικά, διαμηνύει το υπουργείο Εσωτερικών οι υπάλληλοι που τελούν σε άδεια «δεν επηρεάζονται επί του παρόντος» από τη σταδιακή άρση των μέτρων και τη σταδιακή επαναφορά σε πλήρη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών.

Αργά το μεσημέρι της Παρασκευής, έγγραφο το οποίο είχε την ένδειξη «επείγον» με την υπογραφή του υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου έφτασε σε υπουργεία και αποκεντρωμένες Διοικήσεις (Αριθμ. Πρωτ.:ΔΙ ΔΑΔ/Φ.69/114/9708-8.5.2020). Καλούνται οι αρμόδιες Διευθύνσεις Προσωπικού να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες, σε συνεννόηση με τις υπόλοιπες οργανικές μονάδες, για την σωστή εφαρμογή του πλάνου εργασιών κατά την ερχόμενη πρώτη εβδομάδα εφαρμογής του (11-15/5/2020).

Τι ορίζει το πλάνο εργασίας; Η αυτοπρόσωπη παρουσία των υπαλλήλων στην Υπηρεσία μπορεί να ανέρχεται στο 70%. Το ποσοστό αυτό υπολογίζεται με βάση όσους μπορούν να παρέχουν εργασία εκ περιτροπής με αυτοπρόσωπη παρουσία, σε επίπεδο Διεύθυνσης ή Γενικής Διεύθυνσης, ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η λειτουργία των υπηρεσιών, αλλά και η υγεία των εργαζομένων.

Οι υπηρεσίες προσωπικού σε εβδομαδιαία βάση θα προγραμματίζουν την εκ περιτροπής παρεχόμενη εργασία εκ μέρους των υπαλλήλων, αρχής γενομένης από την εβδομάδα 11/5/2020. Στους υπαλλήλους αυτούς θα περιλαμβάνονται μόνο όσοι υπάλληλοι μπορούν να παρέχουν εκ περιτροπής εργασία είτε με αυτοπρόσωπη παρουσία είτε εξ αποστάσεως. Συγκεκριμένα, όπως σημειώνεται στο έγγραφο που υπογράφει ο υπουργός Εσωτερικών Τάκης Θεοδωρικάκος «δεν θα υπολογίζονται οι υπάλληλοι που τελούν σε οποιαδήποτε άδεια είτε βάσει παγίων διατάξεων ή βάσει των έκτακτων αδειών απουσίας λόγω του κορωνοϊού, καθώς οι εν λόγω άδειες είναι ακόμα σε ισχύ και δεν επηρεάζονται επί του παρόντος από τη σταδιακή άρση των μέτρων και τη σταδιακή επαναφορά σε πλήρη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών».

Διευκρινίζεται πάντως ότι είναι επιτρεπτό , βάσει αρμοδιοτήτων κάθε Υπηρεσίας, αλλά και κάθε οργανικής μονάδας, να προσέρχεται ακόμα και το 100% των υπαλλήλων, υπό την προϋπόθεση να διασφαλίζονται οι κανόνες προστασίας της υγείας, και ιδίως η τήρηση της αποστάσεως μεταξύ των εργαζομένων τουλάχιστον 1,5 μέτρου. Στην περίπτωση που εκ της φύσεως της εργασίας πρέπει να προέρχονται όλοι οι υπάλληλοι σε επίπεδο Τμήματος, κατά την κατάρτιση του πλάνου εργασιών μπορεί να εφαρμόζεται αποκλειστικά η εξ αποστάσεως παροχή εργασίας για τους υπαλλήλους άλλων οργανικών μονάδων και για τις αρμοδιότητες εκείνες.

Ο καταμερισμός της προσέλευσης των υπαλλήλων σε τρία διακριτά ωράρια προσέλευσης (7.00-8.00 και 9.00), εξακολουθεί να τηρείται, ώστε να αποφεύγεται ο συνωστισμός των μετακινούμενων υπαλλήλων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Όμως, όσοι προσέρχονται στην Υπηρεσία είτε με ιδιωτικής χρήσεως μέσο μεταφοράς είτε με τα πόδια, μπορούν να διατηρήσουν το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησης που έχουν δηλώσει σύμφωνα με τις πάγιες κείμενες διατάξεις.

Ολες αυτές οι ρυθμίσεις δεν αφορούν στο ένστολο προσωπικό, στους εκπαιδευτικούς και το διοικητικό προσωπικό των σχολικών μονάδων, στους εργαζομένους που υπηρετούν στο Υπουργείο Υγείας, σε φορείς παροχής υπηρεσιών Υγείας, και στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Όπως επισημαίνεται στο έγγραφο του υπουργείου Εσωτερικών, δεδομένης της ιδιαιτερότητας και κρισιμότητας των συνθηκών, στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν οι υπάλληλοι αυτοί, την αρμοδιότητα για το πλάνο εργασίας τους έχουν αποκλειστικά οι φορείς, στους οποίους ανήκουν οργανικά.

Σχετικά με το εξυπηρετούμενο κοινό, παραμένουν οι μέχρι πρότινος οδηγίες. Οι πολίτες θα προσέρχονται στις δημόσιες υπηρεσίες μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού) και εφόσον το αίτημά τους δεν μπορεί να ικανοποιηθεί με άλλο τρόπο, ιδίως τηλεπικοινωνιακά.

πηγή Documento.