Οδηγός εργαζομένων στο νέο εργασιακό τοπίο.

2020-04-21

Είκοσι ερωτήσεις - απαντήσεις πάνω σε βασικά εργασιακά ζητήματα της εποχής κορωνο'ι'ού.

1. Η επιχείρηση στην οποία εργάζομαι ανέστειλε την λειτουργία της με εντολή της Κυβέρνησης. Δικαιούμαι αποδοχές;

Αν η επιχείρηση έχει αναστείλει την δραστηριότητα της στο σύνολο ή μέρος αυτής λόγω εντολής δημόσιας αρχής για την αντιμετώπιση της μετάδοσης του κορωνοϊού, ο εργοδότης δεν οφείλει αποδοχές για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή λειτουργίας. Για τις μέρες αυτές ο εργαζόμενος, σε συνεργασία με τον εργοδότη του, μπορεί να κάνει αίτηση για το επίδομα ειδικού σκοπού, ύψους 800€ για 45 ημέρες.

2. Κατά το διάστημα που η επιχείρηση παραμένει κλειστή δικαιούμαι κάποιο βοήθημα ή ενίσχυση;

Ενώ η πλειοψηφία των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προχωρούν σε αναπλήρωση σημαντικού μέρους του μισθού του εργαζόμενου, η ΝΔ προχώρησε στην χορήγηση ενός επιδόματος 800€ για 45 μέρες, με την προϋπόθεση να τεθεί σε αναστολή η σύμβαση εργασίας του εργαζόμενου. Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος εργάζεται σε παραπάνω από 1 επιχειρήσεις και δεν έχει ανασταλεί η σύμβασή του στο σύνολο των επιχειρήσεων που εργάζεται, δεν δικαιούται το επίδομα, ενώ αν έχουν ανασταλεί όλες οι ενεργές συμβάσεις εργασίας του, τότε δικαιούται ο εργαζόμενος να κάνει μόνο μία αίτηση για το επίδομα.

Εργαζόμενοι με μπλοκάκια δικαιούνται επίδομα ως αυτοαπασχολούμενοι αν το ΚΑΔ τους είναι σε όσα έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση.

Αυτοαπασχολούμενοι - επιστήμονες (γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί) δικαιούνται μόνο να συμμετάσχουν σε ένα πρόγραμμα τηλεκατάρτισης, το οποίο θα δίνει ένα επίδομα 600€ .

3. Ποια είναι η διαδικασία για να λάβω την αποζημίωση των 800 ευρώ εφόσον είμαι δικαιούχος;

Το πρώτο βήμα είναι ο εργοδότης να αναστείλει την σύμβαση εργασίας, με αίτησή του στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (οι επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή έχουν προθεσμία μέχρι τις 10 Απριλίου ενώ οι επιχειρήσεις που έχουν χαρακτηριστεί ως πληττόμενες από το Υπουργείο Οικονομικών μέχρι τις 20 Απριλίου). Αφού ο εργοδότης ολοκληρώσει την διαδικασία, ενημερώνει τον εργαζόμενο για τον αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους. Από την 1η Απριλίου και μετά, οι εργαζόμενοι κάνουν αίτηση για τα 800€ στο supportemployees.yeka.gr. Οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων που έχουν κλείσει με κρατική εντολή κάνουν την αίτηση την ημέρα του μηνός Απριλίου που λήγει το ΑΦΜ τους και μέχρι τις 10 Απριλίου (πιθανότατα θα δοθεί παράταση), ενώ οι εργαζόμενοι σε πληττόμενες επιχειρήσεις προχωρούν στην αντίστοιχη αίτηση μέχρι τις 30 Απριλίου.

4. Εργάζομαι σε καφέ και εδώ και 10 μέρες η επιχείρηση είναι κλειστή. Χάνω τα ένσημά μου επειδή δεν πληρώνομαι;

Το κράτος έχει αναλάβει να πληρώσει τα ένσημα των εργαζόμενων που η επιχείρηση που εργάζονται έχει κλείσει με κρατική εντολή. Βασική προϋπόθεση να υπάρχει ενεργή σύμβαση εργασίας κατά την αναστολή της λειτουργίας.

5. Εργάζομαι σε δύο διαφορετικές δουλειές. Η πρώτη ανήκει στους ΚΑΔ των επιχειρήσεων που πλήττονται και προχώρησε σε αναστολή των συμβάσεων εργασίας, όμως η δεύτερη δεν ανήκει και συνεχίζω να εργάζομαι. Δικαιούμαι το επίδομα τω 800 ευρώ;

Οι μισθωτοί δικαιούνται την ειδική αποζημίωση των 800 ευρώ, εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη. Όσοι έχουν δυο μισθολόγια κι εφόσον συνεχίζει η λειτουργία του ενός εργοδότη κι επομένως είναι ενεργή η σύμβαση τους δεν δικαιούνται τα 800 ευρώ, ακόμη κι αν ανασταλεί η λειτουργία της μιας εκ των δύο επιχειρήσεων.

6. Έχω παιδιά σε σχολεία, η λειτουργία των οποίων έχει ανασταλεί. Πρέπει να πάρω την κανονική μου άδεια για να μείνω σπίτι να τα προσέχω;

Όχι. Έχει θεσπιστεί άδεια «ειδικού σκοπού» για τη διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων στη φροντίδα των παιδιών τους, κατά το διάστημα που οι μονάδες/δομές παροχής φροντίδας ή εκπαίδευσης παραμένουν κλειστές για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού. Για κάθε 4 μέρες άδειας ειδικού σκοπού, η 1 χρεώνεται στον εργαζόμενο ως μέρος της κανονικής ετήσιας άδειάς του, ενώ το σύνολο της άδειας ειδικού σκοπού δεν μπορεί να υπερβαίνει τον ένα μήνα. Αν και οι δύο γονείς είναι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, δικαιούνται σωρευτικά την άδεια ειδικού σκοπού 30 ημέρων. Βασική προϋπόθεση είναι να ήταν το παιδί εγγεγραμμένο σε βρεφονηπιακό ή παιδικό σταθμό ή να φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση, και ο εργαζόμενος να έχει κατοχυρώσει το δικαίωμα λήψης κανονικής άδειας. Σε περίπτωση που δικαιούται αναλογία αδείας (πχ 4 ημέρες για εργασία 2 μηνών) μπορεί να πάρει την άδεια ειδικού σκοπού μέχρι την εξάντληση των ημερών κανονικής αδείας που δικαιούται.

Η λήψη της άδειας ειδικού σκοπού συνιστά δικαίωμα του εργαζομένου να το αιτηθεί στον εργοδότη και εκείνος οφείλει να την εγκρίνει, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για τη λήψη της. Η ενδεχόμενη άρνηση του εργοδότη είναι παράνομη και μπορεί να επιφέρει διοικητικές και αστικές κυρώσεις.

7. Εργάζομαι σε φαρμακείο/σουπερ μάρκετ/βενζινάδικο και έχω συμπληρώσει το ανώτατο όριο υπερωριών. Μπορεί ο εργοδότης να με υποχρεώσει να δουλέψω επιπλέον ώρες;

Προβλέφθηκε έκτακτη διαδικασία για επιχειρήσεις/εργοδότες, που έχουν εξαντλήσει τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια υπερωριακής απασχόλησης των εργαζομένων, η οποία δίδει τη δυνατότητα υπερωριακής απασχόλησης, χωρίς σχετική απόφαση έγκρισης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. Η εν λόγω υπερωριακή απασχόληση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ημερήσια όρια απασχόλησης που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις. Ο εργοδότης είναι υποχρεωμένος να τηρεί την ελάχιστη περίοδο ημερήσιας ανάπαυσης 11 ωρών, την κατ' ελάχιστον χορήγηση εβδομαδιαίας ανάπαυσης διάρκειας 24 ωρών, τη διάρκεια εβδομαδιαίας απασχόλησης, κατά μέσο όρο, που ανά τετράμηνο δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 48 ώρες περιλαμβανομένων και των υπερωριών.

8. Εργάζομαι στην παραγωγή/ μεταφορά/ εφοδιασμό/ καυσίμων/ φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού προς καταστήματα/επιχειρήσεις πώλησης σχετικών ειδών και ο εργοδότης μου ζητά να εργαστώ Κυριακή. Μπορώ να αρνηθώ;

Επιτρέπεται κατά παρέκκλιση, η λειτουργία των επιχειρήσεων που έχουν ως αντικείμενο την παραγωγή, τη μεταφορά και τον εφοδιασμό, καυσίμων, φαρμάκων και παραϊατρικού υλικού προς καταστήματα/επιχειρήσεις πώλησης σχετικών ειδών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να τηρούνται οι σχετικές προστατευτικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας για τα χρονικά όρια εργασίας των εργαζομένων (όπως αναφέρονται στην προηγούμενη ερώτηση).

9. Ο εργοδότης μου έδωσε εντολή να μην προσέρχομαι στην εργασία μου και να δουλέψω από το σπίτι. Μπορώ να αρνηθώ;

Μετά τις πρόσφατες νομοθετικής επιλογές της κυβέρνησης, η επιλογή αυτής της μορφής απασχόληση αποτελεί πλέον διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη, με τον εργαζόμενο να μην έχει δικαίωμα να αρνηθεί.

10. Έχει νοσήσει από τον ιό ο υπέργηρος πατέρας μου με τον οποίο συγκατοικώ. Δικαιούμαι να απέχω από την εργασία μου για να τον φροντίσω και να συνεχίσω να πληρώνομαι;

Σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, ο εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενους, οι οποίοι εμπίπτουν στην περιπτωσιολογία συμπτωμάτων οι ίδιοι ή τα οικεία τους πρόσωπα και σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ πρέπει να παραμείνουν κατ' οίκον, υποχρεούται να αποδεχθεί την αποχή τους από τα εργασιακά τους καθήκοντα άμεσα από τη στιγμή που θα έρθει σε γνώση του το γεγονός, στο πλαίσιο τόσο των επιβαλλόμενων μέτρων προστασίας αφενός του ίδιου του εργαζομένου και αφετέρου των λοιπών εργαζομένων, του εργοδότη και ασφαλώς των τρίτων στο χώρο εργασίας, για την αντιμετώπιση μετάδοσης του κορωνοϊου, όσο και της υποχρέωσής του για την προστασία του εργαζομένου και των τρίτων για ζητήματα υγείας, σύμφωνα με την ήδη ισχύουσα νομοθεσία. Κατά το διάστημα παραμονής του εργαζόμενου στην οικία του, ο εργοδότης υποχρεούται να καταβάλλει το σύνολο των αποδοχών του εργαζομένου, εφόσον η επιχείρηση λειτουργεί.

11. Είμαι έγκυος εργαζόμενη. Ο εργοδότης μου ζητά να απέχω από τα καθήκοντα μου δηλώνοντας ότι δεν θα με πληρώνει. Είναι νόμιμο αυτό;

Ο εργοδότης έχει υποχρέωση να καταβάλει το σύνολο των αποδοχών τους στους εργαζόμενους που είναι στις ευπαθείς ομάδες και δεν προσέρχονται στην εργασία τους λόγω τους κινδύνους της πανδημίας, με μόνη προϋπόθεση να παραμένει ανοιχτή και να μην έχει θέσει τις συμβάσεις των εργαζομένων σε αναστολή.

12. Βρίσκομαι σε άδεια τοκετού/λοχείας. Μπορεί ο εργοδότης να αναστείλει τη σύμβασή μου ;

Κατά το διάστημα της άδειας τοκετού/λοχείας η εργασιακή σύμβαση συνεχίζεται και ο εργοδότης δεν έχει δικαίωμα να προχωρήσει σε αναστολή της σύμβασης. Η πληρωμή της εργαζόμενης συνεχίζεται κανονικά σύμφωνα με αυτά που προβλέπονται από τη νομοθεσία.

13. Ο εργοδότης μου ζήτησε να βγω σε αναγκαστική άδεια γιατί στο κατάστημα που εργάζομαι μπαίνουν ελάχιστοι πελάτες. Μπορώ να αρνηθώ;

Από 29.3.2020 όλες οι άδειες άνευ αποδοχών σε επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή, αίρονται αυτοδίκαια και οι εργαζόμενοι καθίστανται δικαιούχοι των 800 ευρώ. Επιχειρήσεις που έχουν χαρακτηριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών ως πληττόμενες, μπορούν να θέσουν τους εργαζόμενους σε αναστολή της σύμβασής τους.

14. Ο εργοδότης μου σήμερα και ενώ η επιχείρηση στην οποία εργάζομαι έχει αναστείλει την λειτουργία της με απόφαση της Κυβέρνησης , μου κοινοποίησε την απόλυσή μου. Να την δεχτώ;

Από 18.3.2020 ισχύει ρητή απαγόρευση απόλυσης εργαζομένου σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία τους κατόπιν εντολής δημόσιας αρχής, ενώ σε περίπτωση που αυτή λάβει χώρα θα θεωρείται άκυρη. Σε μια τέτοια περίπτωση απευθυνόμαστε αρχικά στην τοπική Επιθεώρηση Εργασίας.

15. Είμαι συμβασιούχος ορισμένου χρόνου σε επιχείρηση που έχει πληγεί από την πανδημία και η σύμβασή μου λήγει σε ένα μήνα; Ποια είναι τα δικαιώματα μου;

Συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας ορισμένου χρόνου που λήγουν μετά την απαγόρευση της επιχειρηματικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων - εργοδοτών οι οποίες έχουν κλείσει με εντολή δημόσιας αρχής, τίθενται αυτόματα σε αναστολή για όσο χρονικό διάστημα ισχύει αυτή η αναστολή. Μετά το πέρας του διαστήματος της αναστολής, η σύμβαση εργασίας συνεχίζεται για τον συμφωνηθέντα χρόνο που υπολείπεται.

16. Εργάζομαι σε πληττόμενη επιχείρηση και ο εργοδότης μου παρόλο που θα λάβω τα 800 ευρώ μου ζητά να εργαστώ από το σπίτι. Μπορώ ή θα χάσω τα χρήματα αυτά;

Οι εργοδότες της συγκεκριμένης κατηγορίας (που πλήττονται δηλαδή βάσει ΚΑΔ), μπορούν να συμφωνήσουν με τους εργαζόμενούς τους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τους τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού, την παροχή εργασίας με τηλεργασία, μόνο για πρόσκαιρες ανάγκες της επιχείρησης και μόνο για το 10% του προσωπικού τους. Η αμοιβή για τις ώρες εργασίας από το σπίτι δεν μπορεί μαζί με το επίδομα να υπερβαίνει τον μηναίο μισθό του εργαζόμενου.

17. Απολύθηκα από την εργασία μου στις 15.3.2020 και λαμβάνω επίδομα από τον ΟΑΕΔ. Δικαιούμαι κάτι επιπλέον;

Οι εργαζόμενοι επιχειρήσεων που έχουν κλείσει με εντολή του κράτους ή πλήττονται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ), των οποίων η σύμβαση εργασίας τους έχει λυθεί, εντός του χρονικού διαστήματος από 1/3/2020 έως και 20/3/2020, είτε με οικειοθελή αποχώρηση, είτε με καταγγελία, λαμβάνουν ως έκτακτη οικονομική ενίσχυση, αποζημίωση ειδικού σκοπού ύψους οκτακοσίων ευρώ (800€), εφόσον δεν έχουν άλλη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε άλλον εργοδότη. Οι απολυμένοι, είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ανεξάρτητα από το αν είναι δικαιούχοι του επιδόματος τακτικής ανεργίας.

18. Εργάζομαι σε επιχείρηση που δεν ανήκει στους ΚΑΔ που πλήττονται, μπορεί ο εργοδότης να μας βάλει σε καθεστώς εκ περιτροπής με μείωση μισθών;

Το άρθρο 9 της από 20.3.2020 ΠΝΠ προβλέπει τη δυνατότητα των εργοδοτών - επιχειρήσεων να εφαρμόζουν μονομερώς ένα νέο σύστημα εκ περιτροπής εργασίας και να απασχολούν τους εργαζομένους τους δύο εβδομάδες τον μήνα, για χρονικό διάστημα έως 6 μηνών, με αντίστοιχη μείωση κατά 50% των αποδοχών τους.

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, που βγήκε εκ των υστέρων, αυτό αφορά μόνο τις επιχειρήσεις που ανήκουν τους ΚΑΔ που πλήττονται. Αν η επιχείρηση δεν ανήκει σε αυτούς μπορείτε να προσφύγετε στην επιθεώρηση εργασίας.

19. Είμαι εποχιακά εργαζόμενος και το επίδομα ανεργίας μου έληξε αρχές Μαρτίου. Το ξενοδοχείο που εργαζόμουν δεν πρόκειται να ανοίξει. Θα παραταθεί η καταβολή του επιδόματος του ΟΑΕΔ;

Μέχρι τώρα έχει προβλεφθεί μόνο η παράταση έως 31.5.2020 της καταβολής του επιδόματος ανεργίας για όσους εποχιακά εργαζόμενους η επιδότηση έληξε το πρώτο τρίμηνο του 2020.

20. Εργάζομαι σε εργοστάσιο και ο εργοδότης δεν τηρεί τα μέσα προφύλαξης κατά του κορωνοϊού και δεν μας παρέχει ούτε προστατευτικό υλικό (γάντια, μάσκες κλπ).

Η Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας (Υ&ΑΕ) είναι νομοθετική υποχρέωση όλων των επιχειρήσεων. Ο εργοδότης είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την υγεία των εργαζομένων στην επιχείρησή του και είναι υποχρεωμένος να παρέχει τα μέσα προφύλαξης και δεν απαλλάσσεται από αυτή την ευθύνη του, ούτε όταν οι εργαζόμενοι δεν τηρούν τις υποχρεώσεις τους, ούτε όταν αναθέτει τα καθήκοντα προστασίας και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου στον Τεχνικό Ασφάλειας ή/ και σε αρμόδιες Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και Πρόληψης. Σε περιπτώσεις παράβασης μπορείτε να προσφύγετε στην αρμόδια Επιθεώρηση Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (του ΣΕΠΕ).

ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΡΙΖΑ