Οι καθυστερήσεις και οι ανεπάρκειες της κυβέρνησης όσον αφορά την υγειονομική κρίση

2020-04-23

Σημαντικές είναι οι καθυστερήσεις και οι ανεπάρκειες της κυβέρνησης όσον αφορά την υγειονομική κρίση. Συγκεκριμένα έχουν παρουσιαστεί : 

--Καθυστερήσεις στην ενίσχυση των νοσοκομείων με επικουρικούς γιατρούς και νοσηλευτικό-παραϊατρικό προσωπικό, καθώς και στον έγκαιρο και ομαλό εφοδιασμό τους με μέσα ατομικής προστασίας.

--Άρνηση από την πλευρά της Κυβέρνησης να προχωρήσει σε πολιτικό σχεδιασμό και συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

--Μη αξιοποίηση των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

--Απροθυμία καθιέρωσης κεντρικής διαχείρισης στον εργαστηριακό έλεγχο της πανδημίας.

--Μη έγκαιρη μέριμνα για πληθυσμούς ειδικής ευαλωτότητας.

--Απόρριψη στην πράξη της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ για Διακομματική Επιτροπή που θα ενισχύσει την διαφάνεια και την λογοδοσία του συστήματος ως προς τη διαχείριση της πανδημίας

--Απουσία ενημέρωσης σε καθημερινή βάση σχετικά με τον αριθμό των υγειονομικών που έχουν προσβληθεί από τον ιό ή είναι σε καραντίνα, καθώς και για τον συνολικό αριθμό όσων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων υγειονομικών νοσηλεύονται.

--Εμφάνιση τώρα τελευταία κρουσμάτων αυταρχισμού εκ μέρους Διοικήσεων Νοσοκομείων με στόχο τη μη άσκηση δημόσιας κριτικής από προσωπικό του ΕΣΥ, σχετικά με προβλήματα και ελλείψεις στο σύστημα υγείας.

--Στασιμότητα ως προς την ενίσχυση των ΥΠΕ, των νοσοκομείων και των Διευθύνσεων Υγείας των Περιφερειών με γιατρούς Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Ιατρικής αλλά και με επόπτες Δημόσιας Υγείας.

Πηγή Γραφείο Τύπου ΣΥΡΙΖΑ