Οι λόγοι της μη συμμετοχής της «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ» στο πρόσφατο Δ.Σ με την διαδικασία του κατεπείγοντος – η επιστολή προς τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

2020-07-04

Με αφορμή την πρόσκληση της 2ης Ιουλίου για σύγκληση του Δημοτικού Συμβούλιου την 3η Ιουλίου και ώρα 15.00 με την διαδικασία του κατεπείγοντος διαπιστώσαμε τα εξής:

Α) Προκύπτουν θέματα διαχείρισης του με αριθμό 5513 τεμαχίου.

Β) Προκύπτουν ζητήματα που άπτονται στις ανάγκες της τοπικής κτηνοτροφίας.

Γ) Προκύπτουν θέματα δικαιωμάτων βοσκής.

Με γνώμονα λοιπόν την προστασία των κτηνοτρόφων της περιοχής αλλά και του υποψήφιου επενδύτη, ζητούμε από την νομική υπηρεσία του Δήμου μας να γνωμοδοτήσει σχετικά για τα εξής κάτωθι:

Α) Ποιο νομικό πρόσωπο έχει την διαχείριση του με αριθμό 5513 τεμαχίου;

Β) Εάν θεμελιώνονται δικαιώματα βοσκής που στηρίζονται σε εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα και ποια είναι αυτά;

Γ) Εάν υπάρχει βεβαίωση της Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης για τυχόν θιγόμενα κτηνοτροφικά δικαιώματα;

Κατόπιν όλων των παραπάνω επειδή το υπό συζήτηση θέμα είναι μείζονος σημασίας κρίνουμε απαραίτητη την γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Δήμου.

Τέλος εξαιτίας των ζητημάτων που προκύπτουν θεωρούμε την διαδικασία του κατεπείγοντος επικίνδυνη και ως εκ τούτου θα απέχουμε από την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Παρακαλώ πολύ όπως αναγνωστεί η εν λόγω επιστολή στο Δημοτικό Συμβούλιο.

«ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ»