Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη στήριξη των ελεύθερων επαγγελματιών από τους Δήμους

2020-05-09

Υπενθυμίζουμε ότι στις 70+1 προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την τοπική αυτοδιοίκηση και την δημόσια διοίκηση, τις οποίες συζήτησε διεξοδικά με την ΚΕΔΕ καιαπέστειλε, εγκαίρως (στις 5 Απριλίου) στην κυβέρνηση, υπήρχαν οι ακόλουθες προτάσεις για έκτακτη οικονομική ενίσχυση των Δήμων που περιλάμβαναν για τους ελεύθερους επαγγελματίες:

- Στήριξη των επιχειρήσεων με μη είσπραξη δημοτικών τελών ως τέλος του χρόνου και αντικατάσταση των εσόδων από ενίσχυση των ΚΑΠ ή του ΠΔΕ ή του ΦιλόΔημου ΙΙ.

- Αναστολή μέχρι τον Δεκέμβριο του 2020 πληρωμής ενοικίων δημοτικών καταστημάτων που ανεστάλη ολικώς ή μερικώς η λειτουργία τους.

- Αναστολή τουλάχιστον έως την 31-12-2020 της καταβολής μισθωμάτων προς το δημόσιο και τους ΟΤΑ από επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενους που μισθώνουν για επαγγελματική χρήση ακίνητα του δημοσίου και η επαγγελματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί λόγω της διάδοσης του ιού COVID 19.

- Ρύθμιση για την καταβολή μισθωμάτων, σε περίοδο 24 μηνών, μετά την αναστολή καταβολής.

- Απαλλαγή τελών χρήσης για τραπεζοκαθίσματα.

- Ανανέωση των συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων για επαγγελματική χρήση που έχουν λήξει ή λήγουν ως το τέλος του έτους, ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου και ΟΤΑ σε περίπτωση που η επαγγελματική δραστηριότητά των επιχειρήσεων που έχουν μισθώσει τα εν λόγω ακίνητα έχει ανασταλεί λόγω της διάδοσης του ιού COVID-19. 

Παρέμβαση στην Πέλλα.