Π.Ε Πέλλας -τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των πολιτών

2020-06-10

Από την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας ανακοινώνεται ότι στα πλαίσια αντιμετώπισης των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων στον πληθυσμό, που αποτελούν απόρροια της πανδημίας του ιού SARS-CoV-2 και των μέτρων που ελήφθησαν για την σωστή αντιμετώπισή της, λειτουργεί στην υπηρεσία τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των πολιτών.

Οι πολίτες, όταν νοιώσουν την ανάγκη, μπορούν να καλέσουν στην τηλεφωνική γραμμή 2381351209 κατά τις εργάσιμες ημέρες και τις ώρες 07:00-15:00.

Κατά τις υπόλοιπες ημέρες και ώρες οι πολίτες μπορούν να καλούν στην τηλεφωνική του Ε.ΟΔ.Υ. 10306.

Παρέμβαση στην Πέλλα