Παραδείγματα στήριξης εργαζομένων με βάση την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ σε αντιπαράθεση με τα μέτρα της κυβέρνησης

Παραδείγματα στήριξης εργαζομένων με βάση την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ σε αντιπαράθεση με τα μέτρα της κυβέρνησης

Ακολουθούν ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα:

[α] Αυτοαπασχολούμενος που διατηρεί γραφείο εκτός της οικίας του ή κατάστημα,παντρεμένος με 1 παιδί, με περσινό καθαρό εισόδημα 10.000€

ΣΥΡΙΖΑ

  • 2.000€ από μη επιστρεπτέα ενίσχυση
  • 2.800€ από το εισόδημα έκτακτης ανάγκης
  • 1.100€ από την μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%

Σύνολο:5.900€

ΝΔ

  • Μείωση προκαταβολής φόρου : Άγνωστη

[β] Δικηγόροςμε έδρα την κατοικία της, παντρεμένη χωρίς παιδί, με περσινό καθαρό εισόδημα 10.000 €

ΣΥΡΙΖΑ

  • 2.400€ από το εισόδημα έκτακτης ανάγκης
  • 1.100€ από την μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%

Σύνολο: 3.500€

ΝΔ

  • Μείωση προκαταβολής φόρου : Άγνωστη

[γ] Εργαζόμενη σε πληττόμενη επιχείρηση που μπαίνει σε εκ περιτροπής εργασία

ΣΥΡΙΖΑ:Καμία μείωση του εισοδήματός της και προστασία της θέσης και των όρων εργασίας της

ΝΔ: Μείωση του μισθού του κατά 20%

[δ] Εποχικά εργαζόμενος με 2 παιδιά

ΣΥΡΙΖΑ:3.200€ από το εισόδημα έκτακτης ανάγκης

ΝΔ: 1.920€ από επιδόματα ανεργίας

[ε] Καλλιτέχνης εργαζόμενη με 2 παιδιά που δεν θα καταφέρει να βρει δουλειά τους μήνες Ιούνιο - Σεπτέμβριο

ΣΥΡΙΖΑ: 3.200€ από το εισόδημα έκτακτης ανάγκης

ΝΔ:1.000€ από πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας (εξαγγελία αλλά χωρίς λεπτομέρειες εφαρμογής

[στ] Επισφαλώς εργαζόμενος άγαμος χωρίς παιδιά

ΣΥΡΙΖΑ: 1.600€ από το εισόδημα έκτακτης ανάγκης

ΝΔ: κανένα έσοδο

[ζ] Κτηνοτρόφος παντρεμένος με 2 παιδιά με καθαρό περσινό εισόδημα 9.000€

ΣΥΡΙΖΑ

  • 3.200€από το εισόδημα έκτακτης ανάγκης
  • Ενίσχυση με βάση μέσο ποσό ανά κτηνοτροφική εκμετάλλευση: 1.800€

Σύνολο:5.000€

ΝΔ

  • Ενίσχυση με βάση μέσο εκτιμώμενο ποσό ανά κτηνοτροφική εκμετάλλευση: 720€

Σύνολο: 720€


Παρέμβαση στην Πέλλα