Παραδείγματα στήριξης εργαζομένων με βάση την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ σε αντιπαράθεση με τα μέτρα της κυβέρνησης

2020-05-28

Παραδείγματα στήριξης εργαζομένων με βάση την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ σε αντιπαράθεση με τα μέτρα της κυβέρνησης

Ακολουθούν ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα:

[α] Αυτοαπασχολούμενος που διατηρεί γραφείο εκτός της οικίας του ή κατάστημα,παντρεμένος με 1 παιδί, με περσινό καθαρό εισόδημα 10.000€

ΣΥΡΙΖΑ

  • 2.000€ από μη επιστρεπτέα ενίσχυση
  • 2.800€ από το εισόδημα έκτακτης ανάγκης
  • 1.100€ από την μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%

Σύνολο:5.900€

ΝΔ

  • Μείωση προκαταβολής φόρου : Άγνωστη

[β] Δικηγόροςμε έδρα την κατοικία της, παντρεμένη χωρίς παιδί, με περσινό καθαρό εισόδημα 10.000 €

ΣΥΡΙΖΑ

  • 2.400€ από το εισόδημα έκτακτης ανάγκης
  • 1.100€ από την μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%

Σύνολο: 3.500€

ΝΔ

  • Μείωση προκαταβολής φόρου : Άγνωστη

[γ] Εργαζόμενη σε πληττόμενη επιχείρηση που μπαίνει σε εκ περιτροπής εργασία

ΣΥΡΙΖΑ:Καμία μείωση του εισοδήματός της και προστασία της θέσης και των όρων εργασίας της

ΝΔ: Μείωση του μισθού του κατά 20%

[δ] Εποχικά εργαζόμενος με 2 παιδιά

ΣΥΡΙΖΑ:3.200€ από το εισόδημα έκτακτης ανάγκης

ΝΔ: 1.920€ από επιδόματα ανεργίας

[ε] Καλλιτέχνης εργαζόμενη με 2 παιδιά που δεν θα καταφέρει να βρει δουλειά τους μήνες Ιούνιο - Σεπτέμβριο

ΣΥΡΙΖΑ: 3.200€ από το εισόδημα έκτακτης ανάγκης

ΝΔ:1.000€ από πρόγραμμα κοινωνικής εργασίας (εξαγγελία αλλά χωρίς λεπτομέρειες εφαρμογής

[στ] Επισφαλώς εργαζόμενος άγαμος χωρίς παιδιά

ΣΥΡΙΖΑ: 1.600€ από το εισόδημα έκτακτης ανάγκης

ΝΔ: κανένα έσοδο

[ζ] Κτηνοτρόφος παντρεμένος με 2 παιδιά με καθαρό περσινό εισόδημα 9.000€

ΣΥΡΙΖΑ

  • 3.200€από το εισόδημα έκτακτης ανάγκης
  • Ενίσχυση με βάση μέσο ποσό ανά κτηνοτροφική εκμετάλλευση: 1.800€

Σύνολο:5.000€

ΝΔ

  • Ενίσχυση με βάση μέσο εκτιμώμενο ποσό ανά κτηνοτροφική εκμετάλλευση: 720€

Σύνολο: 720€


Παρέμβαση στην Πέλλα