Ποιά είναι τα βασικά μέτρα του επικαιροποιημένου προγράμματος «Μένουμε όρθιοι – 2» που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για να αντιμετωπιστούν οι κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας.

2020-05-30

Τα βασικά μέτρα του «Μένουμε όρθιοι - 2» είναι τα ακόλουθα:

[α] Ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας, με παρεμβάσεις όπως προσλήψεις υγειονομικού προσωπικού, σταδιακή αύξηση των δημόσιων δαπανών για την υγεία, ολοκλήρωση της μεταρρύθμισης της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, μισθολογική αναβάθμιση του υγειονομικού προσωπικού, ενισχυμένη υγειονομική φροντίδα σε πληθυσμούς ειδικής ευαλωτότητας (πρόσφυγες-Ρομά-γηροκομεία-σωφρονιστικά καταστήματα-προνοιακά ιδρύματα-άστεγοι), δημιουργία μόνιμου μηχανισμού επιδημιολογικής επιτήρησης και παρέμβασης σε απειλές Δημόσιας Υγείας κ.α.

[β] Στήριξη της εργασίας. Η προστασία της εργασίας αποτελεί για τον ΣΥΡΙΖΑ πρώτη προτεραιότητα σε αυτή την περίοδο. Τα μέτρα που προτείνουμε για τη στήριξη της εργασίας έχουν συγκεκριμένο στρατηγικό προσανατολισμό: την προστασία των εργαζομένων, τη διατήρηση της διαπραγματευτικής τους δύναμης και των μισθών, και την ανατροπή των τάσεων απορρύθμισης της αγοράς εργασίας. Πρόκειται για την ακριβώς αντίθετη στρατηγική από αυτή που ακολουθεί η κυβέρνησης της ΝΔ.Πυρήνας της πρότασής μας είναι η καταβολή των μισθών των εργαζομένων στο 100%, η μη αρνητική μεταβολή των σχέσεων εργασίας και αυτονόητα η διατήρηση των θέσεων εργασίας. Η πρότασή μας διακρίνει τρεις κατηγορίες επιχειρήσεων, οι οποίες επιδοτούνται σε διαφορετικό ύψος από το κράτος, πάντα όμως υπό την υποχρέωση της καταβολής μισθών στο 100% και της μη μεταβολής των σχέσεων εργασίας. Το σύνολο των παρεμβάσεων για την στήριξη της εργασίας ανέρχονται στα 3,7 δισ. ευρώ και αφορούν τουλάχιστον 1,7 εκ εργαζόμενους και 200.000 επιχειρήσεις.

[γ] Εισόδημα έκτακτης ανάγκης. Αφορά όσους είδαν τις αποδοχές τους να μειώνονται ραγδαία τους τελευταίους μήνες εξαιτίας της κυβερνητικής αδράνειας χωρίς όμως αντίστοιχα να μειώνονται οι υποχρεώσεις τους. Αφορά όσους παρέμειναν αόρατοι από τα ελλιπή μέτρα στήριξης της κυβέρνησης: άνεργοι και επισφαλώς εργαζόμενοι, ΑΜΕΑ, αγρότες, καλλιτέχνες και εργαζόμενοι στον πολιτισμό, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι. Το Εισόδημα Έκτακτης Ανάγκης θα καλύπτει με 400 ευρώ μηνιαίως κάθε πρώτο ενήλικο μέλος νοικοκυριού, 200 ευρώ κάθε πρόσθετο ενήλικο μέλος και με 100 ευρώ το κάθε παιδί.

[δ] Στήριξη επιχειρήσεων. Τα μέτρα για την εργασία βοηθούν ταυτόχρονα και τις πληττόμενες επιχειρήσεις. Ωστόσο οι ανάγκες τους σε ρευστότητα και κεφάλαια κίνησης είναι εξαιρετικά αυξημένες. Ενώ η αναμενόμενη ύφεση θα έχει πολλαπλασιαστικές συνέπειες στο κύκλο εργασιών τους. Επομένως, αν δεν θέλουμε στην οικονομία την 'ανοσία αγέλης', δηλαδή την επιβίωση μόνο των ισχυρών επιχειρήσεων, χρειάζεται να ενισχύσουμε αποφασιστικά τη ρευστότητά τους. Με δεδομένο ότι η πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα είναι δύσκολη έως αδύνατη για ένα μεγάλο μέρος των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, προτείνουμε:

--Πρόγραμμα μη επιστρεπτέας ενίσχυσης για κεφάλαιο κίνησης που θα ενισχύει άμεσα με 2000 ευρώ κάθε επιχειρηματία ή αυτοαπασχολούμενο και επιπλέον 2.000 για κάθε εργαζόμενο που απασχολεί.

--Μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%. Πρόκειται για πρόταση που είχαμε εξαγγείλει από πέρυσι, πολύ πριν τον κορωνοϊό. Και θα είχε ήδη εφαρμοστεί αν είχαμε παραμείνει στη διακυβέρνηση.

--Ειδικά εγγυοδοτικά εργαλεία μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Ένα ισχυρό πακέτο εγγυήσεων από το κράτος, ώστε να διασφαλίζονται ευνοϊκοί όροι δανεισμού για τις επιχειρήσεις, που σήμερα δε μπορούν να περάσουν ούτε από τον προθάλαμο των τραπεζών.

--Εισαγωγή του εργαλείου των μικροχρηματοδότησεων. Η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην θεσμοθέτηση των μικροχρηματοδοτήσεων, νομοσχέδιο που ετοιμάστηκε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ κι έκτοτε παραμένει στα συρτάρια της κυβέρνησης.

[ε] Στήριξη κλάδων και τομέων της οικονομίας που έχουν πληγεί υπέρμετρα

  • Τουρισμός

--Γενναίο πρόγραμμα εσωτερικού τουρισμού με στόχο 3 εκ συμπολίτες μας να μετακινηθούν φέτος δωρεάν και να έχουν πενθήμερη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, με το κόστος να καλύπτεται από το κράτος.

--Κατάργηση εκτάκτως του φόρου διαμονής.

  • Εστίαση

Μείωση του ΦΠΑ στο σύνολο της εστίασης στο 6% (από το 24% ή το 13% ανάλογα τον ισχύοντα συντελεστή- εξαιρούνται τα αλκοολούχα).

  • Πρωτογενής Παραγωγή. Για τους αγρότες, τους κτηνοτρόφους, τους αλιείς, εκτός από την πλήρη κάλυψη των άμεσων αναγκών τους από την μη επιστρεπτέα ενίσχυση, την αναπλήρωση του μισθολογικού κόστους και από το Εισόδημα Έκτακτης Ανάγκης, προτείνουμε επιπλέον:

--Τη στήριξη των κτηνοτρόφων με 80 εκ., και των ελαιοκαλλιεργητών με 120 εκ.

--Άμεση ενεργοποίηση του μέτρου των μικροχρηματοδοτήσεων, που εμείς είχαμε θεσμοθετήσει, προκειμένου να δοθεί ανάσα ρευστότητας στους παραγωγούς. 

Παρέμβαση στην Πέλλα.