«Μένουμε όρθιοι» Πόσο κοστίζουν τα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ

2020-05-31

Το «Μένουμε όρθιοι - 2» είναι προσαρμοσμένο στις νέες συνθήκες που έχει διαμορφώσει τόσο η κρίση όσο και η άρνηση της κυβέρνησης το προηγούμενο διάστημα να ενισχύσει την εργασία και τις επιχειρήσεις.Η διάρκειά του είναι οι τέσσερις επόμενοι μήνες, οι μήνες της επαναφοράς στη λειτουργία της οικονομίας, που συμπίπτουν όμως και με τη τουριστική περίοδο, μια ιδιαίτερη περίοδο για την ελληνική οικονομία

Ακολουθεί πίνακας με αναλυτική κοστολόγηση των μέτρων που αφορούν την περίοδο Ιούνιος - Σεπτέμβριος 2020.

[α] Μέτρα δημοσιονομικής επέκτασης

Μέτρα

Δικαιούχοι / Ωφελούμενοι

Συνολικό κόστος

ΥΓΕΙΑ

Ενίσχυση και αναβάθμιση του ΕΣΥ

Το σύνολο των πολιτών της χώρας

500 εκ*

Ανάπτυξη της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Ανάπτυξη ενός διευρυμένου δικτύου κοινοτικών υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και Κινητών Μονάδων Ψυχικής Υγείας

Μισθολογική αναβάθμιση των γιατρών και του υπόλοιπου προσωπικού του ΕΣΥ

«Θωράκιση» των Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας με δημιουργία μόνιμου μηχανισμού επιδημιολογικής επιτήρησης της πανδημίας και κάθε επιδημικής έξαρσης που απειλεί τη Δημόσια Υγεία

ΕΡΓΑΣΙΑ

Στις επιχειρήσεις που συνεχίζεται η αναστολή λειτουργίας τους:

Πλήρης κάλυψη του μισθολογικού και μη-μισθολογικού κόστους από το κράτος

1,7 εκ εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις που επηρεάστηκαν αρνητικά από την πανδημία

3,7 δισ.

Στις επιχειρήσεις της εστίασης, του τουρισμού και των μεταφορών:

επιδότηση 100% των ασφαλιστικών εισφορών και 40% των μισθών, με υποχρέωση καταβολής του υπόλοιπου 60% του μισθού από την επιχείρηση

Στις υπόλοιπες πληττόμενεςεπιχειρήσεις:επιδότηση 40% των μισθών και ασφαλιστικών εισφορών, με υποχρέωση καταβολής του υπόλοιπου 60% από την επιχείρηση.

ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ

Βασίζεται στις ανάγκες ολόκληρου του νοικοκυριού: 400€ για το πρώτο ενήλικο μέλος, 200€ για κάθε πρόσθετο ενήλικο μέλος και 100€ για κάθε παιδί.

4 εκ ωφελούμενοι - 1,9 εκ νοικοκυριά

3,5 δισ.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μη-επιστρεπτέα ενίσχυση

Επιχειρήσεις

3 δισ.

Μόνιμη μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%

1,5δισ.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΕΣΤΙΑΣΗ

Πρόγραμμα εσωτερικού τουρισμού, επέκταση μεταφορικού ισοδυνάμου και αναστολή για φέτος του τέλους διαμονής

Τουριστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις στην εστίαση

700 εκ

Μείωση του ΦΠΑ στην εστίαση στο 6%

230 εκ

ΑΓΡΟΤΙΚΟ

Δράσεις για τον αγροτικό τομέα

Αγρότες

300 εκ

ΣΥΝΟΛΟ

13,4δισ

*Επιπλέον 500 εκ ευρώ για την Υγεία προβλέπεται να αναλωθούν τους υπόλοιπους μήνες του 2020 και το 2021

[β] Αναστολή πληρωμών

Αναστολή πληρωμών

Αναστολή ΦΠΑ, ασφαλιστικών εισφορών ελευθέρων επαγγελματιών και ρυθμίσεων ασφαλιστικών εισφορών και φόρων για τις πληττόμενες επιχειρήσεις

3,5 δισ.

[γ] Ρευστότητα προς επιχειρήσεις

Ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας των εμπορικών τραπεζών και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων

12 δισ.

Με ποιόν τρόπο θα χρηματοδοτηθούν τα μέτρα που προτείνετε;

Ακολουθεί πίνακας με τις βασικές πηγές χρηματοδότησης του προγράμματος «Μένουμε Όρθιοι - 2»

Ταμειακά Διαθέσιμα

36 δισ. € εκ των οποίων τα 15,7 είναι δεσμευμένα για την αποπληρωμή δημοσίου χρέους

Νέος δανεισμός του δημοσίου από τις αγορές ομολόγων, εντόκων, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της κυβέρνησης

4,5 δισ. € τουλάχιστον

Ενεργοποίηση και αναπροσανατολισμός πόρων ΕΣΠΑ

6-6,5 δισ. € τουλάχιστον

Πρόγραμμα SURE

1,5 δισ. €

Μερικό σύνολο

32 δισ. €

ΕΚΤ: Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Αγορά από την ΕΚΤ ομολόγων του δημόσιου από τη δευτερογενή αγορά. Με το μηχανισμό αυτό η ΕΚΤ κρατάει χαμηλά τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων και διευκολύνει την πρόσβαση σε ρευστότητα των ελληνικών τραπεζών

12 δισ. €

Νέο Ταμείο Εγγυοδοσίας της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

3 δισ. €

Μερικό σύνολο

15 δισ. €

Σύνολο

47 δισ. €