Πρόεδρος ΕΚΓ "Το νέο εργασιακό θα επιβάλει εργασιακή ζούγκλα"

2021-05-18

Το νομοσχέδιο για τα εργασιακά πλήττει όλους τους εργαζόμενους, του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, πλήττει τους ανέργους καθώς ενθαρρύνει την υπερεκμετάλλευση με μείωση αποδοχών των ήδη εργαζομένων και αποτρέπει τις προσλήψεις. Πλήττει κατεξοχήν τη νέα γενιά που την καταδικάζει σε ένα μέλλον φθηνής, ελαστικής εργασίας και εργασιακής επισφάλειας χωρίς δικαιώματα.

Καταργεί το οκτάωρο και μειώνει τους μισθούς, θεσπίζει τις ατομικές συμβάσεις και τις απλήρωτες υπερωρίες, καταλύει τις συλλογικές συμβάσεις και οδηγεί σε ανεξέλεγκτες απολύσεις. Συνεχίζει τη διάλυση των ελεγκτικών μηχανισμών και την ενθάρρυνση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας. Πραγματοποιεί μία επίθεση χωρίς προηγούμενο στις συνδικαλιστικές ελευθερίες και στο δικαίωμα της απεργίας και στοχεύει στον εκφοβισμό των εργαζομένων που διεκδικούν τα δικαιώματά τους, με την πρόβλεψη της δυνατότητας απόλυσης των συνδικαλιστών. Στην πραγματικότητα, όπως με τους νόμους για τις συναθροίσεις/πορείες και τα Πανεπιστήμια, καταλύεται το δημοκρατικό και κοινωνικό κεκτημένο της μεταπολίτευσης! Η αναγκαία ενσωμάτωση Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Διεθνών Συμβάσεων, όπως για την αντιμετώπιση της βίας και της κακοποίηση στην εργασία, τις γονικές άδειες, καθώς και την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, δεν μπορεί να συγκαλύψει τον αντικοινωνικό, αντιδημοκρατικό και αυταρχικό χαρακτήρα του νομοσχεδίου, που θα έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή της εργασιακής ζούγκλας.