Σενάρια & πολιτικές ανάκαμψης της οικονομίας στη μετά-Covid19 εποχή

2020-05-23

  • Η σταδιακή άρση των υγειονομικών περιορισμών και η επανεκκίνηση της οικονομίας έχουν τροφοδοτήσει μια πλούσια συζήτηση σε διεθνές επίπεδο για την «επόμενη μέρα» με αντικείμενο τον σχεδιασμό των πολιτικών ανάκαμψης της οικονομίας και τον ρόλο της ατζέντας βιώσιμης ανάπτυξης. «Επιστροφή στην "αναπτυξιακή κανονικότητα" ή ευκαιρία μετάβασης σε ένα βιώσιμο μέλλον;» είναι το βασικό δίλημμα για την post-Covid19 αναπτυξιακή ατζέντα.
  • Tο Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ ανοίγει το δημόσιο διάλογο για το μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας με βάση τα διδάγματα της κρίσης του κορονοϊού, δημοσιεύοντας την έκθεση «Σενάρια & Πολιτικές Ανάκαμψης της Οικονομίας στη μετά-Covid19 εποχή». Στο πλαίσιο αυτό, επιχειρεί να απαντήσει σε μια σειρά κρίσιμων ερωτημάτων:
  • Ποια είναι τα βασικά σενάρια για την «επόμενη μέρα» στην Ευρώπη και την Ελλάδα σε μια κρίσιμη συγκυρία για την οικονομία, την κοινωνία και το περιβάλλον;
  • Ποιες είναι οι κατευθύνσεις για ένα σχέδιο ανάκαμψης της οικονομίας με μετασχηματισμό της προς βιώσιμες, ανθεκτικές και υψηλής προστιθέμενης αξίας δραστηριότητες;
  • Πώς μπορούν να προσαρμοστούν στις νέες ανάγκες ενέργεια, τουρισμός, γεωργία, δίκτυα, μεταποίηση, ψηφιακή οικονομία, κράτος πρόνοιας, κυκλική οικονομία;

Παρατηρητήριο Βιώσιμης Ανάπτυξης & Ευημερίας ΕΝΑ

  • Συντονιστής Κύκλου Βιώσιμης Ανάπτυξης ΕΝΑ - Συντάκτης: Γιάννης Ευσταθόπουλος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΟΨΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ