Θεοδώρα Τζάκρη: «Να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η αξιοκρατία στις τοποθετήσεις των συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού»

2021-08-01

Οι Συντονιστές εκπαίδευσης ιδιαίτερα στο εξωτερικό, είναι τα όργανα διοίκησης, συντονισμού και εποπτείας των εκπαιδευτικών μονάδων και του εκπαιδευτικού προσωπικού και το δομικό στοιχείο της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, που αναπτύσσεται μέσα σε πολυσύνθετα και ευμετάβλητα εκπαιδευτικά περιβάλλοντα σε όλο τον κόσμο. Για τους παραπάνω λόγους η διαδικασία τοποθέτησης τους πρέπει να χαρακτηρίζεται από διαφάνεια και αξιοκρατία και όχι να επιλέγονται στη βάση μικροκομματικών συμφερόντων όπως συμβαίνει τα τελευταία δυο έτη. Προς τούτο η Βουλευτής Πέλλας κ. Θεοδώρα Τζάκρη μαζί με 30 ακόμα Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ υπέβαλαν Ερώτηση προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων με την οποία την ρωτούν: 

(1) για τους λόγους που αιτιολογούν την Απόφαση του Υπουργείου να υιοθετεί κάθε χρόνο από το 2019 και μετά, τη διαδικασία της αναπλήρωσης συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού αντί της κανονικής διαδικασίας της επιλογής και τοποθέτησης και 

(2) για τις προθέσεις της να προχωρήσει στην εφαρμογή των του άρθρου 13 του Νόμου 4415/2016 ώστε να διασφαλιστεί επιτέλους η διαφάνεια και η αξιοκρατία στις εν λόγω τοποθετήσεις των συντονιστών εκπαίδευσης εξωτερικού.