Θεοδώρα Τζάκρη: Σε θετικό κλίμα η συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της «ΕΓΝΑΤΙΑΣ Α.Ε» για την συνοριακή πύλη – τελωνείο βορείως των Προμάχων»

2020-06-13

Διαπιστώθηκε συναντίληψη για την συμβολή του έργου στην αναπτυξιακή προοπτική της Πέλλας και της Κεντρικής Μακεδονίας

Η βουλευτής Πέλλας του ΣΥΡΙΖΑ κυρία Θεοδώρα Τζάκρη είχε σήμερα συνεργασία με τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Κωνσταντόπουλο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Κωνσταντίνο Κουτσούκο της ΕΓΝΑΤΙΑΣ Α.Ε για το θέμα της συνοριακής πύλης - τελωνείου Βορείως των Προμάχων.

Κατά την διάρκεια της συνεργασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε σε πολύ θετικό κλίμα, η κυρία Τζάκρη ενημέρωσε τον Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ:

  • για την συμφωνία που υπεγράφη στις 2 Απριλίου 2019 μεταξύ Αθήνας- Σκοπίων για τη διάνοιξη της νέας συνοριακής διάβασης και του τελωνειακού σταθμού στην Πέλλα βορείως των Προμάχων, η οποία συμφωνία επικυρώθηκε από την Βουλή τον Μάϊο του 2019.
  • Ότι με την αριθ. πρωτ. 70717/1-4-2019 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη με θέμα «Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης της εταιρείας με την επωνυμία "ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε." που αφορά στη διενέργεια διαγωνισμών για την εκτέλεση μελετών και την εκτέλεση έργων με χρήση ιδίων ταμειακών διαθεσίμων» τόσο η μελέτη του έργου, συνολικού εκτιμώμενου προϋπολογισμού 4 εκατ. ευρώ, όσο και η κατασκευή του, εκτιμώμενου προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ περίπου, εντάχθηκε υπό στοιχείο 4 στην παραπάνω απόφαση να χρηματοδοτηθεί από τα διαθέσιμα της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» και ότι κατόπιν δικής της πρωτοβουλίας και συνεργασίας με τους μηχανικούς της «ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΑΕ» έχει ήδη ολοκληρωθεί από την εταιρεία η προκαταρκτική μελέτη για την οριστικοποίηση της όδευσης της νέας συνοριακής διάβασης Πρόμαχοι - Pulevitc.
  • Επίσης ότι σε σύσκεψη μάλιστα που πραγματοποιήθηκε την 7η Μαΐου 2019 στο Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών της κυρίας Τζάκρη με τον τότε Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΑΕ κ. Σχίζα και τον Γενικό Διευθυντή Ανάπτυξης Έργων, Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και Οικονομικών κ. Μιχάλη Τσιτώτα για την προετοιμασία του διαγωνισμού των μελετών του έργου αποφασίστηκε η προκήρυξη των μελετών να γίνει σε δύο φάσεις:
    Στην πρώτη φάση να προκηρυχθούν όλες οι προμελέτες (οδοποιίας, τοπογραφικές) και παράλληλα να προχωρήσει η Περιβαλλοντική Μελέτη και η Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων και
    σε δεύτερη φάση οι οριστικές μελέτες μαζί με τις μελέτες εφαρμογής.
  • Μετά δε τις εκλογές της 7ης Ιουλίου ο πρώην Διευθύνων Σύμβουλος της «ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» ενημέρωσε την κ. Τζάκρη ότι το ζήτημα της συνοριακής πύλης - τελωνείου βορείως των Προμάχων θα τεθεί εκ νέου στην συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Παρασκευής 23-8-2019 για την λήψη αποφάσεων περαιτέρω εξέλιξης των διαδικασιών του έργου, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί μετά τις εκλογές.
  • Ότι σε συνάντησή της με τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Νίκο Δένδια, ο κύριος Δένδιας την ενημέρωσε ότι υπέγραψε την 23η Ιανουαρίου του 2020 υπουργική απόφαση με την οποία όρισε τα 9 μέλη του Ελληνικού Τμήματος της Διμερούς Κοινής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, έργο της οποίας αποτελεί η υλοποίηση της κατασκευής και της σύστασης του νέου αυτού συνοριακού σημείου διέλευσης, καθώς και οδικής αρτηρίας που θα συνδέει τους Προμάχους και το Μάιντεν. Ειδικότερα, όπως ρητά ορίζεται στο κείμενο της απόφασης αυτής, η Κοινή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων (ΚΕΕ) «θα καθορίσει τις κύριες τεχνικές παραμέτρους, όπως οι οδοί διασύνδεσης, οι υποδομές, τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις ελέγχου, το καθεστώς λειτουργίας, τα νομικά θέματα, που αφορούν την κατασκευή του συνοριακού σημείου διέλευσης και όλα τα θέματα κοινού ενδιαφέροντος που συνδέονται με την εφαρμογή της συμφωνίας. Επίσης η ΚΕΕ είναι αρμόδια για την επίλυση κάθε διαφοράς σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή της ανωτέρω Συμφωνίας».

Μετά την ενημέρωση αυτή τόσο ο κύριος Κωνσταντόπουλος, ο οποίος είναι ο νέος Πρόεδρος του Συλλόγου Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος , όσο και ο Διευθύνων Σύμβουλος συμφώνησαν με την κυρία Τζάκρη για τον αναπτυξιακό χαρακτήρα που θα είχε η συνοριακή διάβαση- τελωνείο όχι μόνο για την περιοχή της Πέλλας, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, εφόσον θα ενισχύσει τόσο τις εξαγωγές των αγροτικών προϊόντων που παράγονται στην Πέλλα προς τις χώρες της Βόρειας και Κεντρικής Ευρώπης, όσο και την τουριστική κίνηση στην ευρύτερη περιοχή και ότι προτίθενται να εντάξουν το έργο αυτό στον αναπτυξιακό προγραμματισμό της εταιρείας καθώς και ότι θα βρίσκονται σε συνεργασία μαζί της για την προώθησή του.-