Τι προβλέπει η τροπολογία για την επέκταση των τραπεζοκαθισμάτων

2020-05-22

Τη δυνατότητα επέκτασης τραπεζοκαθισμάτων σε πλατείες και δημόσιους χώρους σε διπλάσια έκταση δωρεάν δίνει μεταξύ άλλων η τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Τουρισμού που ψηφίζεται στην Ολομέλεια.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος παρουσιάζοντας την τροπολογία στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής ανέφερε ότι η τροπολογία αυτή έχει ορίζοντα ισχύος μέχρι τις 31/12/2020 μέχρι την έναρξη ουσιαστικά της εορταστικής περιόδου. Προβλέπει επίσης ότι στις περιπτώσεις που δεν υπάρχει ο αναγκαίος δημόσιος χώρος για την επέκταση των τραπεζοκαθισμάτων τότε η οικονομική επιτροπή του δήμου μπορεί να περικόψει κατά το μισό το σχετικό τέλος που καταβάλουν τα καταστήματα.

Στην τροπολογία προβλέπονται αυστηροί έλεγχοι από τους δήμους και κλιμακωτή αυστηροποίηση των ποινών για τους παραβάτες καθώς αρχικά θα επιβάλλεται πρόστιμο για υπερβάσεις και την δεύτερη φορά όχι μόνο θα κλείνει για τρεις μήνες η επιχείρηση αλλά και το οίκημα για να μην υπάρχει η δυνατότητα με αυτό που έχει παρατηρηθεί να αλλάζουν ΑΦΜ οι επιχειρήσεις και να συνεχίζουν την λειτουργία τους.

Ο υφυπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος ανέφερε ότι ο στόχος της τροπολογίας είναι από τη μια να στηριχθεί ο κλάδος, που λειτούργησε αυτούς τους μήνες ως ντελίβερι και από την άλλη η προστασία του βιώσιμου χώρου και της μετακίνησης μέσα στην πόλη, να μπορέσει να διασφαλιστεί η υγεία των πελατών αλλά και κίνητρο για την ανάπτυξη του τζίρου των επιχειρήσεων εστίασης.

Όπως είπε εκείνοι που θα αποφασίζουν για τον χώρο που θα διατίθεται είναι οι δήμοι ενώ υποστήριξε ότι η τροπολογία περιλαμβάνει δικλείδες ώστε να μη γίνει η επέκταση με άναρχο τρόπο, να μην υπάρξει πρόβλημα με τις διελεύσεις πεζών και ΑμεΑ και να μην γίνουν βαριές κατασκευές στον επιπλέον χώρο που θα διατεθεί στις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την τροπολογία προβλέπονται τα εξής:

Επιτρέπεται, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου του 2020, η παραχώρηση ατελώς, με απόφαση της αρμόδιας υπηρεσίας του οικείου δήμου και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, πρόσθετου κοινόχρηστου χώρου για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, σύμφωνα με τους ειδικότερα αναφερόμενους όρους και προϋποθέσεις,

Προβλέπεται ότι, στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η κατά τα ανωτέρω παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου, επέρχεται, με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής, μείωση των τελών χρήσης αναλογικά προς την επιβαλλόμενη μείωση του αριθμού των τραπεζοκαθισμάτων και πάντως, όχι άνω του 50%.

Παρέχεται η δυνατότητα συγκρότησης, με απόφαση δημάρχου, συνεργείων ελέγχου από δημοτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους της Δημοτικής Αστυνομίας, για την τήρηση της νομοθεσίας σχετικά με τη λειτουργία των Κ.Υ.Ε. καθώς και για την αφαίρεση και περισυλλογή αντικειμένων πάσης φύσεως επί του αυθαιρέτως καταληφθέντος κοινόχρηστου χώρου. Στο εν λόγω προσωπικό, καταβάλλεται αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης και απασχόλησης κατά τη νύχτα και κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία (άρθρο 20 του ν.4354/2015).

Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με την επιβολή κυρώσεων, με απόφαση του οικείου δημάρχου σε βάρος του παραβάτη, σε περίπτωση αυθαίρετης χρήσης πέραν των κατά τα ανωτέρω παραχωρηθέντων κοινόχρηστων χώρων (πρόστιμο ίσο με το τέλος που αναλογεί στην παράνομη χρήση και σε περίπτωση εκ νέου παράβασης, αφαίρεση της άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου και προσωρινή διακοπή λειτουργίας κ.λπ.).

Με αποφάσεις της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του οικείου Δήμου ή Περιφέρειας, που ισχύουν έως τις 31 Δεκεμβρίου του 2020, είναι δυνατή η απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων σε οδούς αρμοδιότητας αυτών και η προσωρινή απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς επίσης η δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, ποδηλάτου και η προσωρινή δημιουργία περιοχών ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

... Παρέμβαση στη Πέλλα.