Βαγγέλης Θωμάς: Παραμένουν τα ερωτήματα από την πρόχειρη απάντηση του Δημάρχου Έδεσσας για το κληροδότημα

2020-05-31

Άγνοια, προχειρότητα, αλαζονεία, ανησυχία, εκνευρισμός, άγχος...

Αυτά είναι κάποια από τα στοιχεία που διακρίνονται έντονα στην απάντηση του Δημάρχου Έδεσσας στην παρέμβασή μου για την διαχείριση που έκανε στο κληροδότημα της Μαρίας Μιχαηλίδου -Βαλάσα.Ωστόσο,με κάποιες απαντήσεις σε απλά ερωτήματα που γεννώνται, πιστεύω ότι θααπαλλαγεί από το άγχος που διακατέχεται μετά από τα όσα αποκαλύφθηκαν.

Πάμε στην ουσία λοιπόν...

Η εκλιπούσα Μαρία Μιχαηλίδου - Βαλάσα κατέλειπε στον Δήμο Έδεσσας ένα διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αξιοποιηθεί για τη στέγαση απόρων και αριστούχων φοιτητριών, προερχόμενων κυρίως από την Έδεσσα και κατ' επέκταση την ευρύτερη περιοχή του Δήμου μας. Το κληροδότημα αυτό αποτελεί κεφάλαιο αυτοτελούς διαχείρισης και ο Δήμος Έδεσσας όφειλε να το διαχειρίζεται ξεχωριστά από την υπόλοιπη περιουσία του, υποβάλλοντας ξεχωριστούς ετήσιους προϋπολογισμούς και απολογισμούς - ισολογισμούς(παρ. 2 του άρθρου 50 του Ν. 4182/2013).Να σημειώσω εδώ ότι η εποπτεία του κληροδοτήματος ανήκει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτώ την Δημοτική Αρχή:

  • Καταρχήν διαφωνείται με την αρ.πρωτ.: 4699/18-5-20 απάντηση που μου δόθηκε της Προϊστάμενης της Δ/νσης Οικ. &Διοικ. Υπηρεσιών που υπογράφει με ΕΝΤΟΛΗ δική σας;
  • Διαφωνείται ότι η εποπτεία του κληροδοτήματος ανήκει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση; Διαφωνείται ότι ο Δήμος Έδεσσας, όπως προαναφέρω, οφείλει να διαχειρίζεται ξεχωριστά το αναφερθέν κληροδότημα της εκλιπούσας από την υπόλοιπη περιουσία του, υποβάλλοντας ξεχωριστούς ετήσιους προϋπολογισμούς, απολογισμούς - ισολογισμούς.Τους έχει συντάξει;Τους έχει υποβάλει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση;
  • Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση,ως εποπτεύουσα αρχή, ενημερώθηκε για την παραχώρηση του ακινήτου - κληροδοτήματος και αν ναι με ποιο έγγραφο;
  • Ποιος είναι ο Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΔΙΑΥΓΕΙΑ) της διακήρυξης εάν και εφόσον αναρτήθηκε στη «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και ποιο όργανο όρισε τους όρους της διακήρυξης και της διαδικασίας. Η μη ενδεχόμενη ανάρτηση της μήπως την καθιστά μη νόμιμη; Και φυσικά ποιος είναι ο αριθμός της εγκριτικής απόφασης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που νομιμοποιεί την όλη διαδικασία;
  • Ποιος ο αριθμός των αιτήσεων που κατατέθηκαν από τις ενδιαφερόμενες; Οι αιτήσεις αυτές έλαβαν αριθμό πρωτοκόλλου και κοινοποιήθηκαν στην Υπηρεσία Εσόδων &Δημ. Περιουσίας; Οι τυχόν αυτές αιτήσεις συνοδεύονταν από τα απαραίτητα δικαιολογητικά; Και αν ναι ποια είναι αυτά;
  • Ποιος έλαβε την τελική απόφαση επιλογής;Μονομελές ή πολυμελές όργανο του Δήμου; Σε περίπτωση που την απόφαση έλαβε πολυμελές όργανο, ποια τα μέλη του και από ποιον ορίστηκαν; Η απόφαση αυτή έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου, αναρτήθηκε στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», κοινοποιήθηκε στην Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και στις τυχόν συνυποψήφιες ενδιαφερόμενες προκειμένου να ασκήσουν αν ήθελαν να ένσταση;
  • Υπογράφηκε με την υποψηφία που τελικώς επιλέχθηκε κάποια σύμβαση - ιδιωτικό συμφωνητικό δωρεάν παραχώρησης του παραπάνω κληροδοτήματος και αν ναι με ποιον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης;

Σε όλα τα παραπάνω ο κ. Γιάννου αποφεύγει να αναφερθεί στην απάντησή του που δημοσιεύθηκε στον τοπικό τύπο. Καλείταιλοιπόν τώρα να μου απαντήσει λύνοντας τις εύλογες κατ' εμέ, απορίες μου, οι οποίες -εν όψει όλων πάντα -κατά την ταπεινή μου γνώμη- κάθε άλλο παρά «πρόχειρες είναι».

Βαγγέλης Δ. Θωμάς

Δημοτικός Σύμβουλος Έδεσσας