Βασικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των επιπτώσεών της - Μέτρα για την υγεία.

2020-04-21

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

--Άμεση ολοκλήρωση της διαδικασίας των 2000 προσλήψεων νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας.

--Επίσπευση της διαδικασίας διορισμού των μόνιμων γιατρών ΕΣΥ που έχουν επιλεγεί για τα ΤΕΠ (από προηγούμενη προκήρυξη),ενισχύοντας έτσι με ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό την 1η γραμμή άμυνας των νοσοκομείων.

--Άμεση προκήρυξη 4000 μόνιμων γιατρών-νοσηλευτών-λοιπού προσωπικού για τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας όλης της χώρας,γιατί μόνο έτσι θα υπάρξει ανταπόκριση στην πρόσκληση για 2000 συμβασιούχους.

--Πλήρως προετοιμασμένη ενσωμάτωση των δημόσιων δομών ΠΦΥ (Κέντρα Υγείας αστικού και αγροτικού τύπου, ΤΟΜΥ) στο συνολικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση της πανδημίας.Πρέπει σε 1η φάση να οριστούν συγκεκριμένα Κέντρα Υγείας «αναφοράς» για την αντιμετώπιση περιστατικών κορωνοϊού με ήπια συμπτωματολογία σε πρωτοβάθμιο-εξωνοσοκομειακό επίπεδο.

--Ενίσχυση και ανάπτυξη των υπηρεσιών κατ' οίκον φροντίδας ευπαθών ομάδων που ήδη παρέχονται μέσω επαγγελματιών υγείας που υπηρετούν σε δομές ΠΦΥ ή σε τμήματα του ΕΣΥ ( πχ Ογκολογικές Κλινικές). Στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο που είχε δημιουργήσει η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για τις Κινητές Ομάδες Υγείας ( ΚΟΜΥ), με το χρηματοδοτικό εργαλείο του ΕΣΠΑ .

--Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του ΕΣΥ με προσαύξηση του ορίου δαπανών τουλάχιστον κατά 150εκ. ευρώ.

--Εξάντληση των δυνατοτήτων ενεργοποίησης όλων των διαθέσιμων κλινών ΜΕΘ στα δημόσια νοσοκομεία. Αξιοποίηση όλων των αδιάθετων κλινών των στρατιωτικών νοσοκομείων και επίταξη των αντίστοιχων κλινών των ιδιωτικών θεραπευτηρίων. Οφείλει το Υπουργείο Υγείας να ενημερώνει καθημερινά για τον αριθμό των νέων κρεβατιών εντατικής θεραπείας που έχουν προστεθεί στο ΕΣΥ.

--Ενίσχυση των μέτρων ατομικής προστασίας και ασφαλούς εργασίας του προσωπικού του ΕΣΥ, των γιατρών, νοσηλευτών και λοιπών εργαζομένων που σήμερα δίνουν ηρωική μάχη για να κρατήσουν το Σύστημα Υγείας όρθιο και να προστατεύσουν τη Δημόσια Υγεία. Το Υπουργείο Υγείας οφείλει να διασφαλίσει με κάθε τρόπο την επάρκεια των ζωτικής σημασίας υλικών για την προστασία των εργαζομένων του ΕΣΥ. Κάθε ολιγωρία σ' αυτό το πεδίο εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και τους ανθρώπους του.

--Δραστική αντιμετώπιση των αναγκών της χώρας σε αίμα,λόγω της μειωμένης προσέλευσης εθελοντών αιμοδοτών αυτή την περίοδο. Η ενίσχυση των αποθεμάτων σε αίμα μπορεί να γίνει μέσα από την αξιοποίηση χώρων που μπορεί να διαθέσει η Τοπική Αυτοδιοίκηση για την οργάνωση της εθελοντικής αιμοδοσίας εκτός των Αιμοδοσιών των νοσοκομείων.

--Ενίσχυση της δυνατότητας των Εργαστηρίων του ΕΣΥ και του Πανεπιστημίου για το δωρεάν διαγνωστικό έλεγχο της λοίμωξης από κορωνοϊόσε όσους ασθενείς ή επαγγελματίες υγείας απαιτείται, με βάση τα κλινικά κριτήρια που έχει ορίσει η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Εξασφάλιση επάρκειας των υλικών μεταφοράς και των αντιδραστηρίων που είναι απαραίτητα για τη διενέργεια του ενδεδειγμένου αριθμού διαγνωστικών τεστ σε όλη τη χώρα.

--Συγκρότηση διακομματικής επιτροπής για τη διαφανή διαχείριση των επειγουσών αναγκών σε προσωπικό και προμήθειες υλικών, καθώς και για τον ορθολογικότερο σχεδιασμό της ανάπτυξης του δημόσιου συστήματος υγείας.