Βασικές προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την αντιμετώπιση της πανδημίας και των επιπτώσεών της στην κοινωνία και την οικονομία.

2020-04-21

Αυτό που απαιτείται είναι όχι μέτρα «ασπιρίνες» και τακτική του «βλέποντας και κάνοντας», αλλά μια εμπροσθοβαρής στρατηγική με ένα γενναίο πρόγραμμα σωτηρίας με ορίζοντα τουλάχιστον ως τις αρχές του επόμενου έτους, που θα καλύπτει οριζόντια όλη την οικονομία. Χρειάζεται ένα πρόγραμμα όχι λιγότερο από 30 δις ευρώ, 20 δις ευρώ για το 2020 και 10 δις για το 2021. Από τα 20 δις για το 2020 τα μισά χρειάζεται να δοθούν ως έκτακτες ενισχύσεις σε εργαζόμενους κι επιχειρήσεις και τα μισά να χρησιμοποιηθούν για να φτιαχτεί ένα πρόγραμμα αντίστοιχο του προγράμματος «Ηρακλής» για την ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, προτείνουμε τις ακόλουθες παρεμβάσεις:

-- Απολύσεις: Γενικευμένη απαγόρευση απολύσεων. Ακύρωση των απολύσεων που ήδη πραγματοποιήθηκαν τον τελευταίο μήνα καθώς και απαγόρευση δυσμενούς μετατροπής συμβάσεων (για παράδειγμα, πλήρους σε μερικής).

-- Μισθοί - Ασφαλιστικές εισφορές: Πλήρης καταβολή από το κράτος των μισθολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων (συμπεριλαμβανομένου του δώρου του Πάσχα) όλων των επιχειρήσεων που πλήττονται άμεσα από την πανδημία.

-- Ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρηματίες: Έκτακτο ειδικό επίδομα, το οποίο θα ισούται με το 1/12 του περυσινού καθαρού εισοδήματός τους, με ελάχιστο τον κατώτατο μισθό και μέγιστο ένα πλαφόν που θα ορίσει η κυβέρνηση. Αναστολή πληρωμών όλων των φορολογικών υποχρεώσεων για όσο διάστημα οι επιχειρήσεις παραμένουν κλειστές.

-- Χαμηλά εισοδήματα: Έκτακτο επίδομα για τα χαμηλά εισοδήματα με στόχο την κάλυψη έκτακτων αναγκών.

-- Προστασία εργαζομένων: Ειδικά μέτρα για να ενισχυθεί η προστασία των εργαζόμενων. Για παράδειγμα: Να διευρυνθούν τα κριτήρια του επιδόματος ανεργίας και να καλυφθούν άμεσα οι εποχικά εργαζόμενοι. Να γίνει ρύθμιση για τον μη συμψηφισμό ημερών μη εργασίας λόγω κορωνοϊού με τις τακτικές άδειες εργαζομένων. Να προστατευθούν οι εργαζόμενοι των επιχειρήσεων των οποίων τα ωράρια έχουν επεκταθεί (πχ σούπερ μάρκετ).

-- Αναστολή πλειστηριασμών και προστασία της πρώτης κατοικίας τουλάχιστον μέχρι το τέλος του έτους.

-- Τράπεζες: Άμεσα κρατική παρέμβαση στις τράπεζες, ώστε να παγώσουν τις δανειακές οφειλές και για τα φυσικά πρόσωπα και να παρατείνουν την εξόφληση των επιταγών για όσο διαρκεί η κρίση. Αναστολή των ποινικών κυρώσεων για την σφράγιση επιταγών, μετατροπή του διαστήματος σφράγισης των ακάλυπτων επιταγών σε 90 ημέρες και μη αναγγελία στο Τειρεσίας.

-- Εξαιρετικά γενναίο πρόγραμμα παροχής ρευστότητας στην πραγματική οικονομία: Παροχή άτοκων δανείων στις επιχειρήσεις - Δημιουργία νέων εργαλείων ρευστότητας μέσω της Αναπτυξιακής Τράπεζας - Εκπόνηση και εφαρμογή ενός αντίστοιχου «σχεδίου Ηρακλής» για τις επιχειρήσεις και την εγγύηση του δημοσίου σε επιχειρηματικά δάνεια.