Βουλή: Τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ για την προστασία της πρώτης κατοικίας

2020-07-29

Τροπολογία κατέθεσαν 69 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία για την προστασία της πρώτης κατοικίας, με σκοπό τη διεύρυνση του πλαισίου του νόμου αλλά και τον ρητό προσδιορισμό της αυτοματοποιημένης διαδικασίας υπολογισμού των δόσεων της ρύθμισης.

Συγκεκριμένα, η τροπολογία προβλέπει τα εξής:

- Αυξάνεται η αξία ακινήτων που προστατεύονται. Ειδικότερα, η αξία της προστατευόμενης κατοικίας δεν υπερβαίνει τα 250.000 €, ενώ αυξάνεται και στις περιπτώσεις των επιχειρηματικών δανείων από 175.000€ σε 250.000 €, όπως ισχύει δηλαδή και για τα φυσικά πρόσωπα.

- Το εισόδημα των επιλέξιμων οφειλετών συνδέεται με τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης προσαυξημένες κατά 70%, δηλαδή 13.906 € έως 40.800 € από 12.500 - 36.000 που ίσχυε.

- Το επιλέξιμο ύψος του υπολοίπου οφειλών για τα επιχειρηματικά δάνεια φθάνει πλέον τις 250.000 € από 120.000 € που ίσχυε.

- Καλύπτονται δάνεια που «κοκκίνησαν» έως 9/6/2020 και όχι έως 31/12/2018 που ίσχυε. Η ημερομηνία αυτή προτείνεται διότι στη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης του κορωνοϊού δημιουργήθηκαν νέα κόκκινα δάνεια.

- Η πρόταση ρύθμισης θα παράγεται αυτόματα από την πλατφόρμα ως διαφορά μεταξύ του εισοδήματος του οφειλέτη και των Εύλογων Δαπανών διαβίωσης.

- Οι δόσεις δεν θα ξεπερνούν τη διαφορά του εισοδήματος του οφειλέτη και Εύλογων Δαπανών Διαβίωσης και οι επιμηκύνσεις φθάνουν και έως τα 35 έτη.

- Δεν θα καταβάλλεται σε δόσεις το 120% της αξίας του ακινήτου του οφειλέτη, αλλά το 100%., με αποτέλεσμα να υπάρξουν μεγαλύτερες διαγραφές χρεών.

- Η αυτοματοποιημένη πρόταση επιβάλλεται στους πιστωτές και αν αυτοί την αρνηθούν (μόνο λόγω δολιότητας) τότε η πρόταση κατατίθεται σε αυτοματοποιημένη αίτηση (χωρίς έξοδα) στον 3869/10. Μέχρι την τελεσίδικη απόφαση του 3869/10 αναστέλλονται τα καταδιωκτικά μέτρα εναντίον του οφειλέτη.

- Η συνεισφορά του Δημοσίου αυξάνεται σημαντικά για τα μικρά εισοδήματα ούτως ώστε να μην είναι απαγορευτική η αίτηση από τα χαμηλά εισοδήματα: ως 95% για ετήσιο εισόδημα ως 8 χιλ. ευρώ ή έως 100% με βάση τον πίνακα Ι που αποτελεί παράρτημα της τροπολογίας. Στο τέλος κάθε έτους ελέγχονται μεταβολές στο εισόδημα και= επαναπροσαρμόζεται η συνεισφορά του Δημοσίου βάσει του πίνακα Ι του Παραρτήματος. Πλέον, οι οφειλέτες θα καταβάλλουν όσα μπορούν να αποπληρώσουν και οι Εύλογες Δαπάνες Διαβίωσης προστατεύονται.

- Καταργείται η δυνατότητα των πιστωτών να αρνηθούν ή να παραλείπουν να υποβάλλουν πρόταση ή εν γένει να αδιαφορούν.

- Δεν θα συνυπογράφουν την αίτηση σύζυγος, εξαρτώμενα μέλη και εγγυητές όπως ίσχυε. Ίσχυε ότι σύζυγος και εξαρτώμενα μέλη είναι συνυπόχρεοι. Συν υπόχρεοι θα είναι τυχόν κληρονόμοι. Υπάρχει ειδική μέριμνα υπέρ των εγγυητών για δάνεια πρωτοοφειλετών που ρυθμίζονται με την παρούσα τροπολογία: δεν επιβαρύνονται στο όλο αλλά κατά το μέρος που δεν εξοφλεί ο αιτών για τον οποίο έχουν εγγυηθεί, ενώ δεν είναι συνυπόχρεοι την χρονική στιγμή που ρυθμίζει το δάνειο ο οφειλέτης.

- Θα λαμβάνεται υπόψη μόνο το εισόδημα του αιτούντος και όχι των προστατευόμενων μελών όπως ισχύει.

- Θα έχουν δικαίωμα στην υποβολή αιτήσεων όσοι δεν έχουν τελεσίδικη απόφαση αντί της οριστικής που προϋπήρχε.

- Η ρύθμιση του Δανείου κληρονομείται ως προς τη διάρκεια και τη συνεισφορά του Δημοσίου. Οι νέες δόσεις που θα προσδιοριστούν θα έχουν ως βάση τα εισοδήματα του κληρονόμου με σεβασμό στην αρχή προσδιορισμού των δόσεων βάσει της διαφοράς οικογενειακού εισοδήματος από τις Εύλογες δαπάνες διαβίωσης.

Αναδημοσίευση απο το documento.gr