Εξ αποστάσεως δράσεις πληροφόρησης του « Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων

2020-05-13

Στο πλαίσιο λειτουργίας των εξ αποστάσεως δράσεων πληροφόρησης του « Δικτύου Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής Υποστήριξης και Ενδυνάμωσης Εργαζομένων

και Ανέργων», σας αποστέλλεται σήμερα κείμενο πληροφόρησης της ενότητας «Απασχόληση», με τίτλο "Εμπόδια και προκλήσεις σε ένα γηράσκον εργατικό δυναμικό".

Στο κείμενο παρουσιάζονται οι δημογραφικές αλλαγές στην Ευρώπη των 28. Γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στους πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας, οι οποίοι αποτελούν

ένα σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Μελετούνται τα εμπόδια που οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν στους εργασιακού χώρους και παρουσιάζονται οι διεθνείς

και ευρωπαϊκές στρατηγικές για την ενεργό γήρανση.

Τέλος, παρατίθενται κάποιες προτάσεις για την αξιοποίηση του γηράσκοντος εργατικού δυναμικού στην Ελλάδα, εστιασμένες κυρίως στο πεδίο της διά βίου μάθησης και

της συμβουλευτικής.

Σας επισυνάπτουμε επίσης τις φόρμες επικοινωνίας για πιθανή

υποβολή εκ μέρους σας ερωτημάτων, διευκρινίζοντάς σας ότι

για τη διευκόλυνση όλων μας, είναι αναγκαίο η διατύπωση των

ερωτημάτων να γίνεται κάθε φορά μέσω της φόρμας επικοινωνίας.

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ