Ξεκινούν χιλιάδες πλειστηριασμοί από 1η Σεπτεμβρίου: Τελειώνει η προστασία, αρχίζει η “γέφυρα”

2020-07-31

Οι "παγίδες" του προγράμματος που ψήφισε η κυβέρνηση για την επιδότηση δανείων με υποθήκη την πρώτη κατοικία

Από αύριο παύει να ισχύει η προστασία της πρώτης κατοικίας, μετά την απόφαση της κυβέρνησης της Ν.Δ. να μην επεκτείνει χρονικά το πλαίσιο που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2019. Αποτέλεσμα θα είναι η αύξηση των πλειστηριασμών για το τετράμηνο Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2020, καθότι θα προστεθούν και αρκετές κύριες κατοικίες, με τους ειδικούς να μιλούν για 50.000 συνολικά μέχρι το τέλος της τρέχουσας χρονιάς και 300.000 για την επόμενη διετία, με αποτέλεσμα να δημιουργείται έντονη ανησυχία στους δανειολήπτες.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση ψήφισε ένα πλαίσιο-«γέφυρα» για ορισμένες περιπτώσεις δανειοληπτών, βάσει του οποίου θα δοθεί κρατική επιδότηση, μόνο για εννέα μήνες! Παράδοξο είναι το γεγονός ότι η λογική που διέπει το συγκεκριμένο νομοθέτημα είναι να ενισχύονται περισσότερο όσοι το έχουν λιγότερη ανάγκη, σε ένα σχήμα ανάστροφης πυραμίδας. Ουσιαστικά, επιδοτούνται σε μεγαλύτερο ποσοστό τα «πράσινα» δάνεια και λιγότερα τα «κόκκινα» και τα καταγγελθέντα, τα οποία έχουν ως υποθήκη την κύρια κατοικία. Επίσης, το συγκεκριμένο πλαίσιο περιλαμβάνει άρση του τραπεζικού και του φορολογικού απορρήτου, ενώ θα συνυπογράφουν οι αιτούντες για την επιδότηση των στεγαστικών τους δανείων.

Ενδεχομένως από τη Δευτέρα, ή το αργότερο μέσα στην επόμενη εβδομάδα, να ανοίξει η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, όπου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις. Το ύψος της επιδότησης κυμαίνεται από 70% έως και 90% για τους «πράσινους» δανειολήπτες και από 60% έως και 80% για τους «κόκκινους». Ειδικότερα, όσοι εξυπηρετούν κανονικά το δάνειό τους θα επιδοτηθούν με 90% της μηνιαίας δόσης το πρώτο τρίμηνο, με 80% το δεύτερο τρίμηνο και με 70% το τρίτο τρίμηνο. Για τους «κόκκινους» δανειολήπτες η επιδότηση θα είναι 80% το πρώτο τρίμηνο, 70% το δεύτερο και 60% το τρίτο τρίμηνο. Για τα δάνεια που έχουν καταγγελθεί η επιδότηση της δόσης ξεκινά από το 60% το πρώτο τρίμηνο και μειώνεται στο 50% το δεύτερο και στο 30% το τρίτο τρίμηνο. Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή ώς το τέλος Σεπτεμβρίου και τον Οκτώβριο θα γίνει η επιλογή των δικαιούχων επιδότησης, μετά από διασταυρώσεις των στοιχείων τους.

Η διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι θα εισέρχονται στην πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους με τους κωδικούς του Taxisnet και θα δηλώνουν ποια είναι η πρώτη τους κατοικία, τον αριθμό των μελών της οικογένειάς τους και το δάνειο που έχουν λάβει, είτε είναι «κόκκινο» είτε «πράσινο».

Οι "παγίδες"

Όλοι ο αιτούντες θα υπογράψουν αίτηση με την οποία θα αποδέχονται την άρση του φορολογικού και του τραπεζικού απορρήτου, προκειμένου η πλατφόρμα να αναζητήσει τυχόν κρυφή περιουσία ή εισοδήματα.

Παράλληλα, θα δεσμεύονται ότι θα εξυπηρετούν κανονικά το στεγαστικό τους δάνειο, για διάστημα από 6 έως 18 μήνες, μετά την ολοκλήρωση του εννεαμήνου της επιδότησης.

Οι κυρώσεις είναι αυστηρές. Ειδικότερα:

Όσοι επιδοτηθέντες διακόψουν την κανονική πληρωμή των δόσεων, μετά τη λήξη της επιδότησης και εντός 6-18 μηνών, θα κληθούν να επιστρέψουν ολόκληρο το ποσό της επιδότησης που έλαβαν και με τόκο 2% μηνιαίως. Το ποσό θα βεβαιωθεί ως έσοδο προς το Δημόσιο και θα επιδιωχθεί η είσπραξή του με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων. Όσοι λάβουν επιδότηση, αλλά διαπιστωθεί εκ των υστέρων από διασταυρώσεις ότι δεν πληρούσαν τα κριτήρια είτε επειδή είχαν και άλλα εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία που απέκρυψαν είτε επειδή δεν είχαν πληγεί από τις οικονομικές συνέπειες της εξάπλωσης του κορωνοϊού, θα κληθούν να επιστρέψουν στο Δημόσιο όλο το ποσό της επιδότησης που έλαβαν και με τόκο 5%, από τον χρόνο καταβολή τους.

Δικαιούχοι

Οι δικαιούχοι δανειολήπτες είναι:

- Φυσικά πρόσωπα εργαζόμενοι σε κλάδους που έχουν πληγεί, άνεργοι που λαμβάνουν έκτακτη στήριξη, ελεύθεροι επαγγελματίες σε πληγέντες κλάδους.

- Φυσικά πρόσωπα με σημαντική μείωση του μηνιαίου μισθού τους.

- Επαγγελματίες που παρουσίασαν μείωση της εμπορικής δραστηριότητάς τους (μειωμένος ΦΠΑ άνω του 20%, λαμβάνοντας υπόψη το δεύτερο τρίμηνο 2020 σε σχέση με το β΄ τρίμηνο του 2019).

- Δικαιούχοι που έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής. Φυσικά πρόσωπα που εντάσσονται στον μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης «Συν-Εργασία».

- Ιδιοκτήτες ακινήτων που λαμβάνουν μειωμένο ενοίκιο.

Τα κριτήρια για τα "πράσινα"

Ως «πράσινα» δάνεια ορίζονται αυτά που εξυπηρετούνταν κανονικά μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου ή και τα δάνεια τα οποία βρίσκονταν σε καθυστέρηση μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία για χρονικό διάστημα μικρότερο των 90 ημερών. Για τους «πράσινους» δανειολήπτες, τα κριτήρια είναι:

- Η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνάει τις 300.000 ευρώ.

- Το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνάει τις 300.000 ευρώ ανά τράπεζα.

- Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 57.000 ευρώ (οικογένεια με τρία παιδιά).

Σημειώνεται ότι τα εισοδηματικά κριτήρια κλιμακώνονται ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του δανειολήπτη.

- Οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ. Η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνάει τις 600.000 ευρώ.

Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 600 ευρώ.

Τι γίνεται με τα "κόκκινα"

«Κόκκινα» είναι τα δάνεια που βρίσκονται σε καθυστέρηση για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 90 ημερών (με ημερομηνία αφετηρίας την 19η Φεβρουαρίου), ενώ υπάρχει και η 3η κατηγορία, που περιλαμβάνει τα δάνεια που έχουν ήδη καταγγελθεί από τις τράπεζες.

Για τους «κόκκινους» δανειολήπτες τα κριτήρια είναι:

- Η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνάει τις 250.000 ευρώ.

- Το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνάει τις 250.000 ευρώ. Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 45.000 ευρώ. Οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 25.000 ευρώ. Η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνάει τις 500.000 ευρώ.

Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 500 ευρώ.

Τα καταγγελθέντα δάνεια

Για τα δάνεια που έχουν ήδη καταγγελθεί, τα κριτήρια είναι:

- Η αξία της κύριας κατοικίας τους να μην ξεπερνάει τις 200.000 ευρώ.

- Το υπόλοιπο του δανείου να μην ξεπερνάει τις 130.000 ευρώ. Το οικογενειακό εισόδημα να μην ξεπερνάει τις 36.000 ευρώ.

- Οι καταθέσεις να μην ξεπερνούν τις 15.000 ευρώ. Η συνολική ακίνητη περιουσία να μην ξεπερνάει τις 280.000 ευρώ.

Για τα δάνεια της κατηγορίας αυτής, το ανώτατο μηνιαίο όριο επιδότησης μπορεί να φτάσει τα 300 ευρώ.

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΥΓΗ